Thứ sáu,  31/03/2023

Ðồng chí Lê Hồng Anh tiếp Ðoàn cán bộ Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước

Chiều 11-10, tại Trụ sở T.Ư Đảng, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tiếp thân mật Đoàn cán bộ Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước do đồng chí Bua-von Òn-chăn-hỏm, Phó Chủ tịch Ủy ban sang Việt Nam tham dự lớp trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận.Đồng chí Lê Hồng Anh nhiệt liệt hoan nghênh Đoàn cán bộ Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước sang Việt Nam tham dự lớp trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận đúng vào dịp kỷ niệm 82 năm Ngày truyền thống Ban Dân vận Trung ương và thiết thực chào mừng Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào; chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng trên nhiều lĩnh vực mà nhân dân Lào anh em đã đạt được trong công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước; tin tưởng nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX của Đảng....
Chiều 11-10, tại Trụ sở T.Ư Đảng, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tiếp thân mật Đoàn cán bộ Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước do đồng chí Bua-von Òn-chăn-hỏm, Phó Chủ tịch Ủy ban sang Việt Nam tham dự lớp trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận.

Đồng chí Lê Hồng Anh nhiệt liệt hoan nghênh Đoàn cán bộ Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước sang Việt Nam tham dự lớp trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận đúng vào dịp kỷ niệm 82 năm Ngày truyền thống Ban Dân vận Trung ương và thiết thực chào mừng Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào; chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng trên nhiều lĩnh vực mà nhân dân Lào anh em đã đạt được trong công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước; tin tưởng nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX của Đảng. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn biết ơn sâu sắc sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu mà Đảng, Nhà nước, Mặt trận và nhân dân Lào anh em đã dành cho Việt Nam từ trước tới nay; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và làm hết sức mình cùng với Lào mãi mãi giữ gìn và không ngừng vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào phát triển lên tầm cao mới. Đồng chí đánh giá cao vai trò và kết quả hợp tác giữa Ban Dân vận Trung ương với Mặt trận Lào Xây dựng đất nước trong thời gian qua, đã góp phần quan trọng vào việc củng cố và tăng cường mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, đồng thời đánh giá cao việc hai bên phối hợp tổ chức mở lớp trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận. Đồng chí mong rằng trong thời gian tới, Ban Dân vận Trung ương Việt Nam và Mặt trận Lào Xây dựng đất nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi các vấn đề lý luận và thực tiễn trong công tác dân vận, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng.

Đồng chí Bua-von Òn-chăn-hỏm chân thành cảm ơn đồng chí Thường trực Ban Bí thư đã tiếp và dành cho Đoàn những tình cảm tốt đẹp; nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã giành được trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam anh em sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng; chân thành cảm ơn về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn chí tình, chí nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Lào từ trước tới nay. Đồng chí đã thông báo với đồng chí Thường trực Ban Bí thư về tình hình Lào gần đây, chương trình lớp trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận của Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước tại Việt Nam.

Theo Nhandan