Thứ bảy,  01/04/2023

Không có chuyện "đi theo đường vòng" để làm lãnh đạo

Đó chính là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh khi trao đổi với các phóng viên về một số vấn đề liên quan đến đưa Dự án 600 trí thức trẻ về 62 huyện nghèo.- Dự án đưa 600 trí thức trẻ về 62 huyện nghèo làm Phó Chủ tịch xã đã đi được chặng đường hơn một năm. Ông đánh giá thế nào về những kết quả ban đầu của Dự án?- Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong quá trình tuyển chọn, chúng tôi đã đưa được 550 đội viên dự án về các xã nghèo và bầu làm Phó Chủ tịch xã. Đội viên về sớm nhất là ở Cao Bằng bắt đầu từ 1-3.Do đó, bây giờ mới thời điểm các đội viên mới bước đầu thực hiện nên chưa đánh giá được gì nhiều nhưng có thể có nhận định, bước đầu về đội viên đã nắm bắt được công việc phân công, bắt đầu đề xuất được ý tưởng thúc đẩy kinh tế địa phương.Thí dụ ở Cao Bằng có đội viên đã đề xuất huy động nhiều người góp tiền làm cầu cho người dân...

Đó chính là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh khi trao đổi với các phóng viên về một số vấn đề liên quan đến đưa Dự án 600 trí thức trẻ về 62 huyện nghèo.

– Dự án đưa 600 trí thức trẻ về 62 huyện nghèo làm Phó Chủ tịch xã đã đi được chặng đường hơn một năm. Ông đánh giá thế nào về những kết quả ban đầu của Dự án?

– Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong quá trình tuyển chọn, chúng tôi đã đưa được 550 đội viên dự án về các xã nghèo và bầu làm Phó Chủ tịch xã. Đội viên về sớm nhất là ở Cao Bằng bắt đầu từ 1-3.

Do đó, bây giờ mới thời điểm các đội viên mới bước đầu thực hiện nên chưa đánh giá được gì nhiều nhưng có thể có nhận định, bước đầu về đội viên đã nắm bắt được công việc phân công, bắt đầu đề xuất được ý tưởng thúc đẩy kinh tế địa phương.

Thí dụ ở Cao Bằng có đội viên đã đề xuất huy động nhiều người góp tiền làm cầu cho người dân trong bản đi lại. Hay ở một số địa phương các bạn đã vận động bà con không sinh con thứ ba.

Nói chung, tuy mới được đưa về cơ sở trong vòng một, hai tháng nhưng hầu hết anh em với tinh thần xung kích đã khắc phục khó khăn, hòa nhập vào địa phương. Tuy nhiên hạn chế của các em vẫn là thiếu kinh nghiệm thực tế.

– Vậy theo ông, tiêu chí nào để đánh giá chất lượng đội viên Dự án thực chất nhất?

– Chúng tôi sẽ chuẩn bị các tiêu chuẩn cụ thể để đánh giá, theo đó, có bạn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có bạn ở mức độ trung bình. Bên cạnh đó, ngay từ đầu mục tiêu dự án đã nói rất rõ, đưa trí thức trẻ về 62 huyện nghèo để giúp địa phương phát triển kinh tế-xã hội.

Việc xã nơi các bạn công tác có thật sự đổi thay theo chiều hướng tốt lên hay không, đó sẽ là câu trả lời chân thực nhất để đánh giá chất lượng của các đội viên.

– Có ý kiến cho rằng tham gia dự án này chính là con đường ngắn để các bạn trẻ có thể trở thành cán bộ, quan chức. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào ?

– Tôi không cho là như vậy. Đây là con đường đi để phấn đấu trưởng thành chứ không phải đi để làm “quan”. Các em tham gia dự này cũng được xác định rõ đây là trách nhiệm mà Đảng và Nhà nước giao phó và cũng là trách nhiệm của cả các em.

Thực sự, chấp nhận xung phong về vùng nghèo cũng đã thể hiện đầy đủ tinh thần trách nhiệm của các em vì nếu không có đủ dũng cảm, quyết tâm cao, chắc không có thanh niên nào ai dám đăng ký chấp nhận về vùng khó khăn đặc biệt như vây.

Chỉ người nào lên tận nơi về xã các em công tác thấu hiểu khó khăn gian khổ mà các em đang đương đầu. Hầu hết các xã các em được bổ nhiệm về đều chưa có điện, đường giao thông đi lại khó khăn. Không có nhà công vụ phải ở nhờ nhà dân và muốn đến một thôn có khi phải cuốc bộ cả ngày đường.

Vì vậy, câu chuyện vào dự án để hợp lý hóa quá trình cộng tác hay tìm một con đường ngắn nhất để thành “quan” như nhiều ý kiến đã nêu là không đúng.

– Thực tiễn khó khăn như vậy, liệu đến thời điểm này đã có đội viên nào rời bỏ Dự án hay chưa, thưa ông?

– Trong các đợt đi kiểm tra ở một số tỉnh thời gian qua, chúng tôi đã tiếp xúc với các đội viên cũng như với các đồng chí lãnh đạo, có thể nói Dự án không những cung cấp cho xã nghèo thêm một đồng chí lãnh đạo mà còn giúp tạo nguồn cán bộ cho huyện tỉnh. Đồng thời đó cũng là khẳng định tính đứng đắn trong chính sách này của Đảng và Nhà nước.

Hiện chưa có đội viên nào bỏ cuộc, các em vẫn đang gắn bó với các địa bàn được phân công về công tác. Nhưng chặng đường còn dài với rất nhiều khó khăn còn ở trước mắt, tôi cho rằng nếu 50% bỏ cuộc cũng đã là thành công.

– Xin trân trọng cảm ơn ông!

Theo Nhandan