Thứ hai,  26/09/2022

Đồng chí Lê Hồng Anh làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang

Chiều 17/10, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2012 và kết quả thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.Đồng chí Lê Hồng Anh phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: HM)Tại buổi làm việc, đồng chí Đàm Văn Bông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2012 và phương hướng, nhệm vụ 3 tháng cuối năm. Theo đó, trong 9 tháng năm 2012, mặc dù gặp nhiều khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Giang đã đạt được kết quả tương đối toàn diện: Hệ thống chính trị tiếp tục được kiện toàn. Trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Sản xuất công nghiệp của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá. Hoạt...

Chiều 17/10, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 9 tháng năm 2012 và kết quả thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.Đồng chí Lê Hồng Anh phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: HM)


Tại buổi làm việc, đồng chí Đàm Văn Bông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 9 tháng năm 2012 và phương hướng, nhệm vụ 3 tháng cuối năm. Theo đó, trong 9 tháng năm 2012, mặc dù gặp nhiều khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Giang đã đạt được kết quả tương đối toàn diện: Hệ thống chính trị tiếp tục được kiện toàn. Trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Sản xuất công nghiệp của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá. Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, tăng 16,7% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu đạt 68,5% kế hoạch, tăng 17,46%. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 871,9 tỷ đồng, tăng 46,7%. Chương trình xây dựng nông thôn mới được thực hiện tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện theo Chương trình 30a giảm trên 7% so với năm trước.

3 tháng cuối năm 2012, Tỉnh ủy tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp như: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành của các cấp chính quyền; đẩy mạnh việc triển khai thực hiện nghị quyết, chương trình, đề án của Tỉnh ủy…, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra.Về triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Giang đã thực hiện nghiêm túc yêu cầu, nội dung, thời gian do Trung ương, Bộ Chính trị quy định. Các đồng chí trong Ban Thường vụ đã dành thời gian gần một tuần để tiến hành tự phê bình và phê bình. Quá trình kiểm điểm đã phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, thái độ kiểm điểm nghiêm túc, cầu thị, đoàn kết, nhìn thẳng vào sự thật để sửa chữa hạn chế, khuyết điểm.

Về việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thời gian qua, Đảng bộ Hà Giang đã bám sát hướng dẫn của Trung ương, xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai cụ thể, kịp thời, sát thực tiễn; gắn việc “nêu gương” của người đứng đầu với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI).

Trong quá trình triển khai thực hiện, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình hay, nhiều tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến. Điểm mạnh ở Hà Giang là đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cần chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03 trong năm 2012, lựa chọn đúng điểm xuất phát, từ đó từng tổ chức cơ sở đảng và từng cán bộ, đảng viên lấy đó làm căn cứ để xây dựng chuẩn mực đạo đức cho mình; đồng thời, đăng ký việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác phù hợp với thực tế địa phương và khả năng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân…

Đồng chí Lê Hồng Anh chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Giang (Ảnh: HM)

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh còn có những hạn chế như: Việc đưa nội dung học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác gắn với công việc, nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị chưa cụ thể; nhận thức của một số cán bộ, đảng viên chưa đầy đủ; việc xây dựng cam kết, kế hoạch tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, nêu gương còn chung chung, chưa gắn với nhiệm vụ được phân công.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Hồng Anh – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ tỉnh Hà Giang đã đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên, những kết quả đó chưa thực sự tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Vì vậy, Hà Giang cần phấn đấu nhiều hơn nữa để thoát khỏi tình trạng một tỉnh đặc biệt khó khăn.

Đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị, trong những tháng cuối năm 2012, lãnh đạo tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số việc trọng tâm: Tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2012; triển khai nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) trong toàn Đảng bộ, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XI) của Đảng; kiểm tra, rà soát, bổ sung công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành giai đoạn 2015 – 2020.

Đặc biệt, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03–CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà dư luận xã hội quan tâm, nhất là việc sửa chữa hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân sau triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); chú trọng nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở thôn, bản, nhất là các xã vùng cao biên giới.

Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa rộng hơn, đồng chí Lê Hồng Anh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương cần có nhiều cách tuyên truyền phong phú, thiết thực, làm cho cán bộ, đảng viên có ý thức tự giác hơn trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cần xây dựng tiêu chí chung cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện nhằm chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức…

* Sáng cùng ngày, Đoàn đã đến thăm và làm việc với Thành ủy Hà Giang, trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Hà Giang; đã tặng 5 bộ máy tính, 1 máy in và 10 cặp sách cho thầy và trò trường THPT nội trú tỉnh Hà Giang.

Theo Dangcongsan.vn