Thứ năm,  30/03/2023

100 cán bộ được tập huấn nghiệp vụ và bồi dưỡng kiến thức pháp luật

Tiếp đó, các học viên đã thảo luận, đưa ra một số vấn đề còn chưa rõ để được giải đáp, hướng dẫn nhằm thực hiện tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố.

LSO-Ngày 18/10/2012, Sở Tư pháp đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 100 báo cáo viên pháp luật của tỉnh; cán bộ pháp chế các sở, ban, ngành tỉnh; cán bộ Phòng Tư pháp các huyện và thành phố.
Tại hội nghị tập huấn, các học viên đã được giới thiệu về: Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Luật An toàn thực phẩm; thông tin tình hình chấp hành pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn; kỹ năng xây dựng tổ chức thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; phổ biến một số văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng nông thôn mới của Chính phủ và Kế hoạch số 2611/KH-BTP ngày 3/4/2012 của Bộ Tư pháp về phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua: “Ngành tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”…
Tiếp đó, các học viên đã thảo luận, đưa ra một số vấn đề còn chưa rõ để được giải đáp, hướng dẫn nhằm thực hiện tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố.

Minh Thảo