Thứ tư,  28/09/2022

Văn Lãng: 140 cán bộ được tập huấn kiến thức xây dựng nông thôn mới

Tại lớp tập huấn, các học viên được thảo luận và giải đáp những thắc mắc trong quá trình triển khai, thực hiện chương trình.

LSO-Trong 2 ngày 17 và 18/10/2012, 140 cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới (XDNTM) các cấp ở huyện Văn Lãng đã được tham gia tập huấn kiến thức XDNTM do Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Ban chỉ đạo XDNTM huyện Văn Lãng tổ chức.
Báo cáo viên của Văn phòng điều phối đã trực tiếp truyền đạt 10 chuyên đề về XDNTM gồm: chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về XDNTM; cách xây dựng báo cáo và thực hiện chế độ thông tin báo cáo XDNTM cấp huyện, cấp xã; cách triển khai quy hoạch; xây dựng đề án và trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt đề án; quy trình lập kế hoạch và triển khai thực hiện đầu tư dự án phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội; phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn; đổi mới và nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất ở nông thôn; lập kế hoạch có sự tham gia của người dân; công tác tuyên truyền, vận động thực hiện XDNTM.
Tại lớp tập huấn, các học viên được thảo luận và giải đáp những thắc mắc trong quá trình triển khai, thực hiện chương trình.

Minh Đức