Thứ năm,  06/10/2022

Tỉnh uỷ Lạng Sơn thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khoá XI)

LSO- Chiều ngày 19/10/2012, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) tới các cán bộ chủ chốt của tỉnh. Đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.Hội nghị đã được nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thông báo kết quả hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) về: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; Đề án “tiếp tục sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”; tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; phát triển khoa học và công nghệ; quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt của Đảng và Nhà nước; việc thành lập Ban Kinh tế Trung ương; báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê...

LSO- Chiều ngày 19/10/2012, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) tới các cán bộ chủ chốt của tỉnh. Đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.
Hội nghị đã được nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thông báo kết quả hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) về: Tình hình kinh tế – xã hội năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; Đề án “tiếp tục sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”; tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; phát triển khoa học và công nghệ; quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt của Đảng và Nhà nước; việc thành lập Ban Kinh tế Trung ương; báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; và một số vấn đề quan trọng khác.
Đồng chí Phùng Thanh Kiểm thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) tại Hội nghị.

Thực hiện những nội dung Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua trong kỳ họp thứ 6, Tỉnh ủy Lạng Sơn xác định một số vấn đề cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới như: tiếp tục thực hiện phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) ở cấp huyện, thành phố; triển khai đồng bộ các giải pháp thu hút, hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn; tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời có các giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh. Tỉnh Lạng Sơn cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo để đẩy nhanh các dự án đầu tư xây dựng trong Khu kinh tế cửa khẩu, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng và bàn giao mặt bằng để triển khai thi công các dự án đầu tư quan trọng tại khu cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, khu tái định cư Đồng Đăng, khu trung chuyển hàng hoá…


Hồ Xuân Hương