Thứ bảy,  24/02/2024

HOẠT ÐỘNG CỦA LÃNH ÐẠO ÐẢNG, NHÀ NƯỚC

Chiều 20-10, tại cuộc làm việc giữa Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang với lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho rằng: Bắc Giang cần phát huy lợi thế của địa phương về nông nghiệp, văn hóa, du lịch.Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Bắc Giang báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 10 tháng năm 2012, kết quả thu hút đầu tư và hoạt động của các nhà đầu tư Nhật Bản tại Bắc Giang, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, nông nghiệp là thế mạnh của Bắc Giang nên thời gian qua, địa phương đã bảo đảm được an ninh lương thực, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản phát triển ổn định. Tuy nhiên, tỉnh cần chỉ đạo xúc tiến liên danh, liên kết với doanh nghiệp các địa phương khác nhằm phát huy thương hiệu cũng như giá trị của sản phẩm nông nghiệp như: vải thiều Lục Ngạn, gà đồi Yên Thế. Việc phát triển trồng nấm, tỉnh đã có Đề án và triển khai được 40%, còn 60% sẽ cố gắng thúc đẩy các bộ, ngành liên quan triển khai nhanh. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện...

Chiều 20-10, tại cuộc làm việc giữa Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang với lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho rằng: Bắc Giang cần phát huy lợi thế của địa phương về nông nghiệp, văn hóa, du lịch.

Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Bắc Giang báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 10 tháng năm 2012, kết quả thu hút đầu tư và hoạt động của các nhà đầu tư Nhật Bản tại Bắc Giang, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, nông nghiệp là thế mạnh của Bắc Giang nên thời gian qua, địa phương đã bảo đảm được an ninh lương thực, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản phát triển ổn định. Tuy nhiên, tỉnh cần chỉ đạo xúc tiến liên danh, liên kết với doanh nghiệp các địa phương khác nhằm phát huy thương hiệu cũng như giá trị của sản phẩm nông nghiệp như: vải thiều Lục Ngạn, gà đồi Yên Thế. Việc phát triển trồng nấm, tỉnh đã có Đề án và triển khai được 40%, còn 60% sẽ cố gắng thúc đẩy các bộ, ngành liên quan triển khai nhanh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của tỉnh Bắc Giang về cơ chế chính sách và hỗ trợ địa phương đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội.

Theo Nhandan