Thứ bảy,  24/02/2024

Xứng đáng là tờ báo được Bác Hồ đặt tên

Dây chuyền in báo công nghệ cao tại Công ty in báo Hànộimới. Chặng đường 55 năm qua, Báo Hànộimới - Cơ quan của Thành ủy Đảng Cộng sản Việt Nam thành phố Hà Nội, Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô - dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội không ngừng trưởng thành về mọi mặt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.Ngay sau Ngày Giải phóng Thủ đô 10-10-1954, trước yêu cầu của phong trào cách mạng, Đảng bộ Hà Nội đã có Nghị quyết số 93/NQ-ĐBHN về việc "Xuất bản báo hàng ngày ở Thủ đô". Ngày 24-10-1957, báo Thủ đô đã chính thức ra mắt bạn đọc số hằng ngày đầu tiên. Trong những năm đầu xây dựng và trưởng thành, tờ báo của Đảng bộ Hà Nội đã được Bác Hồ kính yêu hai lần đặt tên. Lần thứ hai được Bác Hồ đặt tên là Hànộimới, và Hànộimới đã trở thành tên gọi chính thức cho đến hôm nay. Sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Bác Hồ đối với tờ báo của Đảng bộ Hà Nội là niềm vinh dự tự...

Dây chuyền in báo công nghệ cao tại Công ty in báo Hànộimới.

Chặng đường 55 năm qua, Báo Hànộimới – Cơ quan của Thành ủy Đảng Cộng sản Việt Nam thành phố Hà Nội, Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô – dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội không ngừng trưởng thành về mọi mặt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Ngay sau Ngày Giải phóng Thủ đô 10-10-1954, trước yêu cầu của phong trào cách mạng, Đảng bộ Hà Nội đã có Nghị quyết số 93/NQ-ĐBHN về việc “Xuất bản báo hàng ngày ở Thủ đô”. Ngày 24-10-1957, báo Thủ đô đã chính thức ra mắt bạn đọc số hằng ngày đầu tiên. Trong những năm đầu xây dựng và trưởng thành, tờ báo của Đảng bộ Hà Nội đã được Bác Hồ kính yêu hai lần đặt tên. Lần thứ hai được Bác Hồ đặt tên là Hànộimới, và Hànộimới đã trở thành tên gọi chính thức cho đến hôm nay. Sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Bác Hồ đối với tờ báo của Đảng bộ Hà Nội là niềm vinh dự tự hào và là nguồn động viên to lớn để các thế hệ làm báo Hànộimới 55 năm qua tăng thêm sức mạnh, vượt qua mọi khó khăn xây dựng tờ báo Đảng lớn mạnh không ngừng.

Các thế hệ làm báo Hànộimới luôn ghi sâu những lời căn dặn quý báu của Bác về làm báo Đảng. Sinh thời Bác viết : “…Tờ báo Đảng như là những lớp huấn luyện giản đơn, thiết thực và rộng khắp. Nó dạy bảo chúng ta những điều cần biết làm về tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo và công tác. Hàng ngày nó giúp nâng cao trình độ chính trị và năng suất công tác của chúng ta”…

Kể từ số báo ra hằng ngày đầu tiên được xuất bản (ngày 24-10-1957) đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thành ủy Hà Nội, Báo Hànộimới luôn là công cụ tuyên truyền sắc bén, hiệu quả, góp phần quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước, xây dựng Chủ nghĩa xã hội, xây dựng, phát triển Thủ đô.

Báo Hànộimới đã làm tốt công tác phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là những đường lối, quyết sách của Đảng bộ và chính quyền thành phố; kịp thời phản ánh ý kiến, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, cổ vũ, biểu dương những gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua lao động, sản xuất, chiến đấu và học tập. Trong hai cuộc chiến tranh ác liệt của dân tộc, với trách nhiệm lớn lao là chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng – văn hóa, các phóng viên Báo Hànộimới có mặt trên khắp các chiến trường; có nhiều phóng viên là thương binh, có người đã anh dũng hy sinh.

Sau gần 30 năm, Hà Nội cùng cả nước thực hiện đường lối đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, Báo Hànộimới luôn xung kích, đi đầu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Thành ủy giao cho.

Giai đoạn cách mạng mới đã đặt ra những yêu cầu mới đối với đội ngũ những người làm báo, trong đó có Báo Hànộimới, nhằm phục vụ đắc lực hơn nữa sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội; sự ủng hộ và tạo điều kiện của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; sự đóng góp của bạn đọc, bạn viết xa gần; sự cổ vũ chân tình của những thế hệ đi trước và các bạn đồng nghiệp; tập thể các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo Hànộimới đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, nâng cao chất lượng tuyên truyền, xây dựng phong cách Báo Hànộimới: “Giỏi về nghiệp vụ – Vững về chính trị, tư tưởng – Đẹp về văn hóa”.

Xu thế hội nhập quốc tế có tác động mạnh mẽ tới báo chí Việt Nam, mở ra những cơ hội mới song cũng đặt ra không ít thách thức đối với đội ngũ người làm báo. Là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng – văn hóa của Đảng, bên cạnh việc đổi mới cách thức tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, của Đảng bộ thành phố; Báo Hànộimới luôn đấu tranh không khoan nhượng với các thế lực thù địch âm mưu “diễn biến hòa bình”, các biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; từ đó góp phần xây dựng Đảng, bảo vệ chế độ. Báo chú trọng phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; những bất cập về cơ chế, chính sách; những bức xúc trong đời sống xã hội…, để đề nghị Đảng, Nhà nước và thành phố quan tâm giải quyết. Cùng với đó, Báo Hànộimới tập trung phát hiện, tuyên truyền những điển hình, nhân tố mới, mô hình mới, những tập thể, cá nhân sản xuất, kinh doanh năng động, hiệu quả… Phương châm của Báo Hànộimới trong công tác tuyên truyền là lấy “xây” để “chống”, lấy cái tốt đẩy lùi cái xấu, lấy cái tích cực lấn át cái tiêu cực.

Từ ngày 1-8-2008, thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội khóa XII về việc mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, được tiếp thêm sức mạnh của Báo Hà Tây, với bề dày truyền thống hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành, Báo Hànộimới bước vào một giai đoạn phát triển mới. Đây cũng là thời điểm Báo Hànộimới phải vượt qua khó khăn nhiều mặt. Phát huy truyền thống vẻ vang của tờ báo Đảng Thủ đô, hơn bốn năm qua, Báo Hànộimới đã ổn định tổ chức, có những cải tiến mạnh mẽ về hình thức và nội dung, tiếp tục phát triển, tiếp tục khẳng định vị thế trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam.

Để luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong mọi hoàn cảnh khó khăn, trước hết là do có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố. Bên cạnh đó, các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo Hànộimới với tinh thần luôn đoàn kết một lòng, kế thừa, phát huy truyền thống, vượt khó, chủ động, sáng tạo trong công tác tuyên truyền.

Nối tiếp truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, cùng với việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đổi mới trang thiết bị, phương tiện, tiếp thu những tiến bộ về khoa học, công nghệ, Đảng ủy, Ban Biên tập đã đặc biệt quan tâm tới việc xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, đổi mới tư duy làm báo, coi đây là vấn đề then chốt, quyết định hiệu quả mọi mặt công tác. Bên cạnh việc luôn đổi mới nội dung và hình thức các ấn phẩm báo ngày, báo tuần, bán nguyệt san, báo điện tử, Báo Hànộimới cũng đổi mới, nâng cao chất lượng các chuyên mục đã có cũng như mở các chuyên mục mới. Mô hình cơ quan báo chí hiện đại, cụ thể là mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện, tòa soạn tích hợp…, đang được chuẩn bị chu đáo để thực hiện, phục vụ cho việc đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền trong tình hình mới. Việc nâng cao chất lượng thông tin phải được thực hiện song song với việc nâng cao nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị của đội ngũ làm báo Đảng, nâng cao hàm lượng văn hóa và tính mỹ thuật của tờ báo. Tất cả đều hướng tới mục đích để Báo Hànộimới luôn luôn mới, luôn xứng đáng với vị thế là Cơ quan của Thành ủy Đảng CSVN thành phố Hà Nội, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Năm 2012, Báo Hànộimới kỷ niệm 55 năm ra số hằng ngày đầu tiên cũng đúng vào thời điểm quan trọng của Thủ đô và đất nước: Đảng bộ và nhân dân Thủ đô đang cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15 tiếp tục đi sâu vào đời sống; Cả hệ thống chính trị đang thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Chặng đường mới, tương lai của Báo Hànộimới rộng mở với nhiều triển vọng và thời cơ. Vinh dự càng lớn, trách nhiệm càng nặng nề. Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cấp, các ngành; sự tin yêu của nhân dân Thủ đô; sự động viên, cổ vũ của các bạn đồng nghiệp; sự cố gắng, nỗ lực lao động, sáng tạo của tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, nhân viên, cộng tác viên; chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng, Báo Hànộimới với nền tảng truyền thống rất đỗi tự hào, sẽ tiếp tục vượt lên mọi khó khăn, viết tiếp những trang sử vẻ vang, xứng đáng là Cơ quan của Thành ủy Đảng CSVN thành phố Hà Nội, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô văn hiến, anh hùng.

55 năm qua bằng sự nỗ lực phấn đấu, hy sinh của nhiều thế hệ làm báo, Báo Hànộimới luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần vào những thắng lợi vẻ vang của sự nghiệp cách mạng. Các thế hệ người làm Báo Hànộimới luôn trung thành với Đảng, tận tụy với công việc, giữ vững lập trường cách mạng, luôn rèn luyện và nâng cao bản lĩnh của nhà báo cách mạng, trau dồi nghiệp vụ chuyên môn, không ngừng đổi mới trong quản lý, kỹ năng tác nghiệp, viết lên trang sử vàng của một tờ báo Đảng Thủ đô có uy tín, xứng đáng là một trong những ngọn cờ đầu của báo chí cách mạng.

Theo Nhandan