Thứ tư,  28/09/2022

Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình

LSO - Ngày 22/10, Ban Thường vụ (BTV) Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Dương Công Tuỳ - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh báo cáo tại hội nghịVới tinh thần gương mẫu kiểm điểm để cấp dưới và toàn Đảng bộ noi theo, tập thể BTV Đảng uỷ khối kiểm điểm trước, cá nhân các đồng chí uỷ viên BTV Đảng uỷ kiểm điểm sau; các đồng chí là bí thư Đảng uỷ, phó bí thư Đảng uỷ kiểm điểm trước, các đồng chí uỷ viên BTV Đảng uỷ khác kiểm điểm sau. Công tác kiểm điểm được Ban Thường vụ Đảng uỷ khối xác định phải được thực hiện chu đáo, chặt chẽ, khoa học, tiến hành nghiêm túc, thận trọng, làm đến đâu chắc đến đó, bảo đảm kết quả thực chất, không làm...

LSO – Ngày 22/10, Ban Thường vụ (BTV) Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Dương Công Tuỳ – Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh báo cáo tại hội nghị

Với tinh thần gương mẫu kiểm điểm để cấp dưới và toàn Đảng bộ noi theo, tập thể BTV Đảng uỷ khối kiểm điểm trước, cá nhân các đồng chí uỷ viên BTV Đảng uỷ kiểm điểm sau; các đồng chí là bí thư Đảng uỷ, phó bí thư Đảng uỷ kiểm điểm trước, các đồng chí uỷ viên BTV Đảng uỷ khác kiểm điểm sau.

Công tác kiểm điểm được Ban Thường vụ Đảng uỷ khối xác định phải được thực hiện chu đáo, chặt chẽ, khoa học, tiến hành nghiêm túc, thận trọng, làm đến đâu chắc đến đó, bảo đảm kết quả thực chất, không làm lướt, làm hình thức chiếu lệ, tránh tình trạng xuê xoa, nể nang cũng như lợi dụng kiểm điểm để nói xấu, thổi phồng khuyết điểm, hạ uy tín với động cơ không trong sáng. Thật sự phát huy dân chủ trong sinh hoạt của BTV Đảng uỷ, tập thể BTV cũng như từng đồng chí uỷ viên nghiêm túc tự kiểm điểm và cầu thị tiếp thu những ý kiến đóng góp đúng đắn, xác đáng của các tổ chức và cá nhân, tự giác, trung thực xem xét, nhìn lại mình để phát huy ưu điểm, tự bày tỏ khuyết điểm và tự sửa chữa, đồng thời thực sự khách quan, chân thành, thẳng thắn đóng góp ý kiến cho đồng chí khác và tập thể.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Công Tuỳ – Ủy viên BTV Tỉnh uỷ – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ nhấn mạnh: việc thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI của Đảng là một nội dung hết sức quan trọng, là công việc cần làm cả trước mắt và lâu dài. Với mục đích trọng tâm là ngăn chặn, đẩy lùi, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, củng cố niềm tin của đảng viên và nhân dân đối với Đảng. Đồng chí cũng thông báo tóm tắt việc triển khai kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của tập thể BTV Tỉnh uỷ và từng cá nhân các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh uỷ đã được triển khai trong tháng 9 và đề nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ khối các cơ quan cần quán triệt các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh uỷ để triển khai kiểm điểm tự phê bình và phê bình trên cơ sở chân thành, thẳng thắn, xây dựng, dựa trên nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng. Tập trung phân tích làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan để đánh giá đúng tính chất, mức độ thiếu sót, khuyết điểm của tập thể cũng như từng cá nhân trong BTV để tìm biện pháp sửa chữa, khắc phục. Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ mong rằng với công tác chuẩn bị chu đáo, tinh thần nghiêm túc, hội nghị kiểm điểm tập thể BTV Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 khoá XI sẽ đạt yêu cầu đề ra, kết quả của hội nghị sẽ được báo cáo với BTV Tỉnh uỷ trong thời gian tới

Tin ảnh: Sơn Lâm