Thứ năm,  06/10/2022

Thừa Thiên – Huế đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

* Bến Tre thông báo nhanh kết quả Hội nghị T.Ư 6 (khóa XI) Ngày 22-10, Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế tổ chức hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và kế hoạch của Tỉnh ủy về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".Hội nghị đánh giá, sau hơn một năm thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, các cấp ủy đảng, chính quyền đã nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ với việc xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên và với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương. Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn về ý thức tu dưỡng và rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, lối sống và các tệ nạn, tham...

* Bến Tre thông báo nhanh kết quả Hội nghị T.Ư 6 (khóa XI)

Ngày 22-10, Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế tổ chức hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và kế hoạch của Tỉnh ủy về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Hội nghị đánh giá, sau hơn một năm thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, các cấp ủy đảng, chính quyền đã nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ với việc xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên và với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương. Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn về ý thức tu dưỡng và rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, lối sống và các tệ nạn, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nhiều địa phương, ban, ngành trong tỉnh có nhiều cách làm hay, mô hình mới trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế yêu cầu các cấp ủy đảng tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà dư luận xã hội quan tâm, nhất là việc khắc phục những hạn chế, yếu kém của tập thể, cá nhân cấp ủy sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình; chú trọng nâng cao chất lượng hệ thống chính trị và sinh hoạt chi bộ tại cơ sở; đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên đi đôi với tổ chức sinh hoạt, kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, làm cho cán bộ, đảng viên có ý thức tự giác hơn trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tích cực xây dựng, tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Ngày 22-10, Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức phổ biến nhanh kết quả Hội nghị T.Ư 6 (khóa XI) cho cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì và truyền đạt.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe toàn bộ nội dung cơ bản những nghị quyết, kết luận của Hội nghị T.Ư 6 (khóa XI) về tình hình kinh tế – xã hội năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013; đổi mới chính sách pháp luật về đất đai; sắp xếp và nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước; đổi mới toàn diện công tác giáo dục và đào tạo; phát triển khoa học – công nghệ; quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 về xây dựng Đảng và việc thành lập Ban Kinh tế Trung ương.

Theo Nhandan