Thứ tư,  28/09/2022

Yên Bái: Gắn việc học và làm theo gương Bác với thực hiện Nghị quyết của Đảng

Thời gian qua, Yên Bái đã gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),góp phần tạo nên những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh.Đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái khẳng định: trong thời gian qua, việc tổ chức quán triệt, học tập Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Đảng bộ triển khai rộng khắp gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; góp phần tạo nên những kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Sức lan tỏa của việc học và làm theo Bác...

Thời gian qua, Yên Bái đã gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),góp phần tạo nên những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh.

Đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái khẳng định: trong thời gian qua, việc tổ chức quán triệt, học tập Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Đảng bộ triển khai rộng khắp gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; góp phần tạo nên những kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Sức lan tỏa của việc học và làm theo Bác những năm qua đã góp phần quan trọng xây dựng Yên Bái ngày một phát triển (Ảnh: HM)

Các cấp ủy đảng đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương. Nội dung học tập và làm theo gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua của từng ngành, từng tổ chức. Đặc biệt, tỉnh Yên Bái đã kêu gọi về trách nhiệm tự giác, đi đầu, gương mẫu của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy bổ sung vào quy chế làm việc, các chương trình kiểm tra quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Hơn 4 năm thực hiện Cuộc vận động và 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đã tạo ra sự chuyển biến lớn trong nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên và đông đảo tầng lớp nhân dân. Qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, nhiều mô hình hiệu quả, nhiều nhân tố mới trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Ông Hoàng Đình Tống, Bí thư Đảng ủy xã Đại Phác, huyện Văn Yêncho biết: là xã có hơn 62% đồng bào theo đạo Công giáo, vì vậy ngay từ đầu xã xác định, việc học tập và làm theo Bác phải bắt nguồn từ những việc làm cụ thể, thiết thực, sát với thực tiễn ở cơ sở và gần gũi, gắn bó với đời sống của nhân dân; cán bộ, đảng viên là người gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, từ đó tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cuộc vận động đi vào cuộc sống thể hiện qua kết quả công tác, lao động sản xuất. Sau 2 đợt vận động, 227 hộ dân trong xã đã tình nguyện hiến 12.830 m2 đất và hàng nghìn ngày công trong xây dựng nông thôn mới; nhiều hộ gia đình tự nguyện hiến đất, góp công tham gia xây dựng nông thôn mới.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các Chi, Đảng bộ trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã lồng ghép nội dung học tập và làm theo vào các buổi sinh hoạt định kỳ như: Kể các mẩu chuyện về Bác rồi liên hệ bản thân; sinh hoạt, kiểm điểm về những nội dung đăng ký của bản thân, nêu gương người tốt, việc tốt…tạo sức lan tỏa trong hệ thống chính trị và nhân dân.

Thực hiện lời dạy của Bác về xây dựng đời sống văn hóa mới, đã xuất hiện nhiều điển hình về xây dựng dòng họ, gia đình hiếu học, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, tiêu biểu như: Đảng ủy xã Nghĩa An (thị xã Nghĩa Lộ) tổ chức cho nhân dân bàn, xác định những việc cụ thể trong việc làm theo Bác; giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đoàn thể thực hiện các nội dung học tập và làm theo Bác thông qua việc xóa bỏ những tập tục lạc hậu gây lãng phí, tốn kém trong việc cưới, việc tang; xây dựng các dòng họ hiếu học. Tiểu biểu là dòng họ Giàng hiếu học nổi tiếng ở xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải, với 100% số con cháu trong dòng họ theo học tiểu học, nhiều người trong dòng họ trở thành cán bộ, công chức đóng góp công sức trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước…

Xác định việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, các tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể gắn việc học tập và làm theo tấm gương, phong cách của Bác với công việc thường ngày, trong quan hệ với đồng nghiệp, đồng chí…Nổi bật như: Công an Yên Bái quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, giữ gìn trật tự an toàn xã hội địa phương gắn với các phong trào “Công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ”, “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh”, “6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”; ngành Giáo dục thực hiện học tập và làm theo gắn với phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động “Hai không”, phong trào “Mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”…Hội Nông dân các cấp với phong trào thi đua sản xuất – kinh doanh giỏi, trồng lúa chất lượng cao; Đoàn Thanh niên thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Yên Bái học tập và làm theo lời Bác”, tập trung tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ truyền thống dân tộc, lý tưởng, niềm tin vào Đảng, Nhà nước và chế độ Xã hội chủ nghĩa…

Để việc học tập và làm theo Bác thực sự trở thành việc làm thường xuyên với cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân, đồng chí Dương Văn Thống cho biết: Tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục quán triệt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; thực hiện nghiêm Quy định 47 về những điều đảng viên không được làm; Quy định 101 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên, trở thành ý thức tự giác trong toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực; phát huy tính hiệu quả của hình thức tuyên truyền miệng, nhất là với đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Xây dựng các mô hình tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt việc nêu gương của lãnh đạo chủ chốt các cấp ủy, chính quyền, mặt trận đoàn thể; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra, từng bước đưa Yên Bái trở thành 1 tỉnh phát triển toàn diện.

Theo Dangcongsan.vn