Thứ năm,  06/10/2022

Quyết liệt cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng

Theo tôi, thời gian qua, việc triển khai chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước đã mang lại những kết quả nổi bật, nhất là trong các lĩnh vực có liên quan người dân và doanh nghiệp.Điều này không chỉ tạo tâm lý tốt cho người dân khi có việc cần liên hệ với cơ quan hành chính nhà nước, mà còn tránh được các biểu hiện hạch sách, nhũng nhiễu của cán bộ trực tiếp giải quyết công việc. Tuy nhiên, sự chuyển biến trong cải cách hành chính chưa thật sự rõ, nhất là một số cơ quan hành chính cấp xã vẫn còn lối làm việc cũ. Tại UBND các xã, dù đã thành lập bộ phận một cửa để hướng dẫn thủ tục, tiếp nhận hồ sơ hành chính của công dân nhưng vẫn có tình trạng "đòi hỏi" những thủ tục không cần thiết...Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tôi cho rằng chưa chuyển biến nhiều. Hằng ngày, trên các phương tiện thông tin đại chúng, đều có thông tin về tham nhũng, lãng phí xảy ra tại các địa phương, đơn vị với số lượng nhiều hơn, mức độ...
Theo tôi, thời gian qua, việc triển khai chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước đã mang lại những kết quả nổi bật, nhất là trong các lĩnh vực có liên quan người dân và doanh nghiệp.

Điều này không chỉ tạo tâm lý tốt cho người dân khi có việc cần liên hệ với cơ quan hành chính nhà nước, mà còn tránh được các biểu hiện hạch sách, nhũng nhiễu của cán bộ trực tiếp giải quyết công việc. Tuy nhiên, sự chuyển biến trong cải cách hành chính chưa thật sự rõ, nhất là một số cơ quan hành chính cấp xã vẫn còn lối làm việc cũ. Tại UBND các xã, dù đã thành lập bộ phận một cửa để hướng dẫn thủ tục, tiếp nhận hồ sơ hành chính của công dân nhưng vẫn có tình trạng “đòi hỏi” những thủ tục không cần thiết…

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tôi cho rằng chưa chuyển biến nhiều. Hằng ngày, trên các phương tiện thông tin đại chúng, đều có thông tin về tham nhũng, lãng phí xảy ra tại các địa phương, đơn vị với số lượng nhiều hơn, mức độ lớn hơn và thủ đoạn tinh vi hơn. Tuy nhiên, việc xử lý những vụ vi phạm hành chính, pháp luật về tham nhũng, lãng phí vẫn nương nhẹ, “giơ cao đánh khẽ”, chưa thể hiện sự răn đe, làm giảm lòng tin của nhân dân. Để hạn chế tình trạng tham nhũng, lãng phí, tôi cho rằng pháp luật cần nghiêm khắc hơn nữa, dư luận xã hội cần lên tiếng mạnh mẽ hơn nữa. Có cơ chế tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với những cán bộ, nhất là những vị trí có cơ hội tham nhũng; bảo vệ, khen thưởng người phát hiện, tố cáo tham nhũng…

Theo Nhandan