Thứ tư,  28/02/2024

Kiên quyết xóa quy hoạch, dự án "treo" để bảo vệ đất trồng lúa

Trong phần Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, tôi rất tâm đắc với chủ trương của Chính phủ "Thực hiện các giải pháp bảo vệ 3,8 triệu ha đất lúa. Rà soát các quy hoạch và kiên quyết xử lý các dự án "treo", nhất là trên diện tích đất lúa".Đây là một chủ trương đúng đắn, cần được thực hiện kiên quyết, nhất là đối với khu vực các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Mặc dù đời sống của nông dân trồng lúa hiện nay còn gặp không ít khó khăn, nhưng việc giữ vững 3,8 triệu ha đất lúa sẽ bảo đảm an ninh lương thực, an sinh xã hội và giúp nềnkinh tế phát triển vững chắc. Đó là chủ trương đúng đắn mà hàng triệu nông dân, nhất là nông dân chuyên canh cây lúa rất vui mừng và phấn khởi, đồng thời mong đợi sự kiên quyết của Chính phủ trong việc thực hiện các giải pháp bảo vệ đất trồng lúa. Điều này còn làm hạn chế tình trạng các địa phương đua nhau quy hoạch, phát triển các khu, cụm công nghiệp,...
Trong phần Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế – xã hội năm 2013, tôi rất tâm đắc với chủ trương của Chính phủ “Thực hiện các giải pháp bảo vệ 3,8 triệu ha đất lúa. Rà soát các quy hoạch và kiên quyết xử lý các dự án “treo”, nhất là trên diện tích đất lúa”.

Đây là một chủ trương đúng đắn, cần được thực hiện kiên quyết, nhất là đối với khu vực các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Mặc dù đời sống của nông dân trồng lúa hiện nay còn gặp không ít khó khăn, nhưng việc giữ vững 3,8 triệu ha đất lúa sẽ bảo đảm an ninh lương thực, an sinh xã hội và giúp nền

kinh tế phát triển vững chắc. Đó là chủ trương đúng đắn mà hàng triệu nông dân, nhất là nông dân chuyên canh cây lúa rất vui mừng và phấn khởi, đồng thời mong đợi sự kiên quyết của Chính phủ trong việc thực hiện các giải pháp bảo vệ đất trồng lúa. Điều này còn làm hạn chế tình trạng các địa phương đua nhau quy hoạch, phát triển các khu, cụm công nghiệp, chiếm phần lớn diện tích canh tác lúa của nông dân nhưng nhiều nơi bị bỏ hoang, khiến người nông dân hoang mang, lo lắng. Vì vậy, Chính phủ cần phải kiên quyết xóa bỏ các dự án khu, cụm công nghiệp “treo” trên đất lúa. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm việc xóa các quy hoạch “treo”, cũng như các quy hoạch tiếp theo ảnh hưởng đến diện tích canh tác cây lúa. Mặt khác, để nâng cao hơn nữa đời sống nông dân trồng lúa, đề nghị Chính phủ quan tâm hơn nữa trong việc đầu tư cho giáo dục và phúc lợi xã hội.

Theo Nhandan