Thứ bảy,  24/02/2024

Đồng chí Hà Thị Khiết tiếp Đoàn Ủy ban Trung ương Đồng minh những người lao động nông nghiệp Triều Tiên

Ngày 24/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, đã thay mặt lãnh đạo Đảng ta tiếp xã giao Đoàn Ủy ban Trung ương Đồng minh những người lao động nông nghiệp Triều Tiên do đồng chí Ri Miêng Kin, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban dẫn đầu đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam. Đồng chí Ri Miêng Kin cảm ơn đồng chí Hà Thị Khiết đã dành thời gian tiếp Đoàn, bày tỏ vui mừng được sang thăm Việt Nam, được chứng kiến những thành tựu mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam; chúc nhân dân Việt Nam sẽ giành được nhiều thành tự to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa. Đồng chí Ri Miêng Kin bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Triều Tiên tiếp tục được...

Ngày 24/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, đã thay mặt lãnh đạo Đảng ta tiếp xã giao Đoàn Ủy ban Trung ương Đồng minh những người lao động nông nghiệp Triều Tiên do đồng chí Ri Miêng Kin, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban dẫn đầu đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

Đồng chí Ri Miêng Kin cảm ơn đồng chí Hà Thị Khiết đã dành thời gian tiếp Đoàn, bày tỏ vui mừng được sang thăm Việt Nam, được chứng kiến những thành tựu mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam; chúc nhân dân Việt Nam sẽ giành được nhiều thành tự to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Ri Miêng Kin bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Triều Tiên tiếp tục được củng cố và phát triển trong thời gian qua; khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Triều Tiên là tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Nhân dịp này, đồng chí Ri Miêng Kin đã thông báo một số nét cơ bản về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của Triều Tiên gần đây.

Đổng chí Hà Thị Khiết nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam – Triều Tiên do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành đích thân vun đắp, đang được các thế hệ lãnh đạo hai bên không ngừng củng cố và phát triển; đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa Hội nông dân Việt Nam và Ủy ban Trung ương Đồng minh những người lao động nông nghiệp Triều Tiên, hoan nghênh hai bên tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn và chú trọng nông dân. Đồng chí Hà Thị Khiết nhấn mạnh, trước đây nhân dân hai nước đã từng giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, ngày nay hai bên vẫn tiếp tục hợp tác giúp đỡ nhau trong công cuộc xây dựng đất nước. Việc tăng cường giao lưu hợp tác giữa hai tổ chức này là sự đóng góp tích cực làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống Việt Nam – Triều Tiên.

Đại sứ Triều Tiên tại Việt Nam Kim Chang In cùng dự buổi tiếp.

Theo Dangcongsan.vn