Thứ tư,  28/09/2022

Thông cáo số 4 kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII

Ngày 25-10-2012, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển.Buổi sáng, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.Tiếp đó, Quốc hội đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật. Trong buổi làm việc, đã có 20 đại biểu Quốc hội của 18 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:- Hồ sơ khai thuế;- Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế; thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu; thời hạn bảo lãnh;- Trình tự thực hiện các biện pháp cưỡng chế thuế;- Trách nhiệm của các cơ quan quản lý thuế trong...
Ngày 25-10-2012, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển.

Buổi sáng, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.

Tiếp đó, Quốc hội đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật. Trong buổi làm việc, đã có 20 đại biểu Quốc hội của 18 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

– Hồ sơ khai thuế;

– Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế; thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu; thời hạn bảo lãnh;

– Trình tự thực hiện các biện pháp cưỡng chế thuế;

– Trách nhiệm của các cơ quan quản lý thuế trong giải quyết hồ sơ hoàn thuế;

– Thẩm quyền xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt…

Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu nêu lên.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết thúc phiên họp.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

Tiếp đó, Quốc hội đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật. Trong buổi làm việc, đã có 24 đại biểu Quốc hội của 22 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

– Bản chất hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

– Cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước;

– Tổ chức liên minh hợp tác xã;

– Quyền thành lập công ty của hợp tác xã;

– Vốn góp tối đa của thành viên hợp tác xã;

– Phân phối thu nhập của hợp tác xã…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết thúc phiên họp.

Thứ sáu, ngày 26-10-2012, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe một số tờ trình, báo cáo về một số dự án luật; buổi chiều, Quốc hội làm việc ở tổ, thảo luận về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2012.

Theo Nhandan