Chủ nhật,  26/03/2023

Ban Thường vụ Thành ủy Lạng Sơn kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW 4

LSO - Trong 2 ngày 25,26/10/2012, Ban Thường vụ Thành ủy Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể Ban Thường vụ và cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy theo tinh thần Nghị quyết TW 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Dự hội nghị có đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghịTại hội nghị, trên cơ sở mục đích, yêu cầu các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, tập thể Ban Thường vụ Thành ủy và từng cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy đã tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tập trung thảo luận, phân tích những ưu điểm, khuyết điểm, tiếp thu các ý kiến góp ý và đề ra những giải pháp khắc phục, đảm bảo theo đúng nội dung, yêu cầu của Nghị quyết...

LSO – Trong 2 ngày 25,26/10/2012, Ban Thường vụ Thành ủy Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể Ban Thường vụ và cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy theo tinh thần Nghị quyết TW 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Dự hội nghị có đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
Đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị
Tại hội nghị, trên cơ sở mục đích, yêu cầu các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, tập thể Ban Thường vụ Thành ủy và từng cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy đã tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tập trung thảo luận, phân tích những ưu điểm, khuyết điểm, tiếp thu các ý kiến góp ý và đề ra những giải pháp khắc phục, đảm bảo theo đúng nội dung, yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI;
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đã nêu rõ mục đích, yêu cầu của đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW 4 khóa XI. Đồng thời nhấn mạnh: hội nghị cần tập trung đánh giá nghiêm túc khuyết điểm, hạn chế, tìm ra nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục. Quá trình kiểm điểm cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiến hành kiểm điểm nghiêm túc, khách quan, đảm bảo kết quả thực chất, thực sự phát huy dân chủ, bám sát vào 3 nội dung chính của Nghị quyết. Sau kiểm điểm phải đề ra được những biện pháp khả thi, lộ trình cụ thể, phát huy ưu điểm, khắc phục sửa chữa thiếu sót, khuyết điểm. Qua đó, tạo sự thống nhất cao trong Đảng bộ nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu đề ra trong năm 2012 và những năm tiếp theo.

Tin ảnh: Nông Minh Thảo