Thứ ba,  21/03/2023

Thông cáo số 6 kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII

Ngày 27-10-2012, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển.Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệmỦy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hộiĐào Trọng Thi trình bày Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Xuất bản (sửa đổi).Tiếp đó, Quốc hội đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật. Trong buổi làm việc, đã có 24 đại biểu Quốc hội của 22 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:- Thành lập nhà xuất bản;- Tổ chức, nhân sự của nhà xuất bản;- Liên kết xuất bản;- Xuất bản điện tử;- In, phát hành xuất bản phẩm;- Chính sách của Nhà nước đối với hoạt động xuất bản;- Quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản...Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu kết thúc phiên họp.Buổi chiều, Quốc hội làm việc ở tổ, thảo luận về...
Ngày 27-10-2012, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm

Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội

Đào Trọng Thi trình bày Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Xuất bản (sửa đổi).

Tiếp đó, Quốc hội đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật. Trong buổi làm việc, đã có 24 đại biểu Quốc hội của 22 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

– Thành lập nhà xuất bản;

– Tổ chức, nhân sự của nhà xuất bản;

– Liên kết xuất bản;

– Xuất bản điện tử;

– In, phát hành xuất bản phẩm;

– Chính sách của Nhà nước đối với hoạt động xuất bản;

– Quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản…

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu kết thúc phiên họp.

Buổi chiều, Quốc hội làm việc ở tổ, thảo luận về dự án Luật Thủ đô; việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại.

Chủ nhật, ngày 28-10-2012, Quốc hội nghỉ làm việc. Thứ hai, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe trình bày một số tờ trình, báo cáo; buổi chiều, Quốc hội làm việc ở tổ, thảo luận về dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Theo Nhandan