Thứ sáu,  31/03/2023

Thực hành tiết kiệm trong lực lượng Công an

Ngày 30-10, Văn phòng Bộ Công an cho biết, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang có Thông báo số 140/TB-V11 gửi Công an các đơn vị, địa phương, Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lực lượng Công an nhân dân.Theo đó, lực lượng Công an trong toàn quốc tiếp tục quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) triệt để tiết kiệm trong việc tiếp khách, tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết, khai trương, khởi công, khánh thành, kỷ niệm ngày truyền thống, mừng công, đón nhận danh hiệu thi đua... không phô trương, hình thức. Không tổ chức tiễn, đón lãnh đạo đi công tác trong và ngoài nước (trừ cán bộ có nhiệm vụ). Cân nhắc kỹ việc đề xuất cử các đoàn và cán bộ đi công tác nước ngoài, bảo đảm thật sự cần thiết, thiết thực. Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phải trực tiếp chịu trách nhiệm nếu để xảy ra lãng phí, tiêu cực. Các đơn vị Tài chính, Hậu cần có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ việc chi tiêu công quỹ cho những việc...
Ngày 30-10, Văn phòng Bộ Công an cho biết, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang có Thông báo số 140/TB-V11 gửi Công an các đơn vị, địa phương, Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lực lượng Công an nhân dân.

Theo đó, lực lượng Công an trong toàn quốc tiếp tục quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) triệt để tiết kiệm trong việc tiếp khách, tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết, khai trương, khởi công, khánh thành, kỷ niệm ngày truyền thống, mừng công, đón nhận danh hiệu thi đua… không phô trương, hình thức. Không tổ chức tiễn, đón lãnh đạo đi công tác trong và ngoài nước (trừ cán bộ có nhiệm vụ). Cân nhắc kỹ việc đề xuất cử các đoàn và cán bộ đi công tác nước ngoài, bảo đảm thật sự cần thiết, thiết thực. Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phải trực tiếp chịu trách nhiệm nếu để xảy ra lãng phí, tiêu cực. Các đơn vị Tài chính, Hậu cần có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ việc chi tiêu công quỹ cho những việc nêu trên; kiên quyết không thanh toán, quyết toán các khoản chi sai chế độ, tiêu chuẩn, không đúng đối tượng. Đơn vị, cá nhân duyệt thanh toán, quyết toán các khoản chi sai quy định phải chịu trách nhiệm bồi hoàn và bị xử lý theo quy định… Các đơn vị chức năng của Bộ như Thanh tra và Cục Tài chính cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những vi phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phải gương mẫu và chỉ đạo CBCS thực hiện; không xét thi đua, khen thưởng và có hình thức kỷ luật thích đáng đối với những đơn vị, cá nhân không chấp hành nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước và của ngành về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Theo Nhandan