Thứ hai,  26/09/2022

Chuyển biến tích cực trong đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Hữu Khánh

LSO-Trong những năm qua, Đảng bộ xã Hữu Khánh (Lộc Bình) coi việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những giải pháp quản lý giáo dục đảng viên, nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của mỗi chi bộ, toàn đảng bộ và là “chìa khóa” thành công của nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Thôn Khòn Thống manh nha một mô hình nông thôn mớiTrao đổi với chúng tôi về vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ khu vực nông thôn, đồng chí Vi Văn Hiền, Bí thư Đảng ủy Hữu Khánh đã có sự lý giải khá kỹ trong từng bước của sự đổi mới. Một đặc điểm bao trùm tại các chi bộ nông thôn là số lượng đảng viên ít, trong 7 chi bộ nông thôn thì có 3 chi bộ có 6 đảng viên, thôn Khòn Thống với 129 hộ dân có số đảng viên đông nhất là 11 người; còn thôn Phiêng Phấy có 28 hộ dân, chi bộ thôn này cũng chỉ có 4 đảng viên. Về trình độ đội ngũ cán bộ cấp ủy, trừ...

LSO-Trong những năm qua, Đảng bộ xã Hữu Khánh (Lộc Bình) coi việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những giải pháp quản lý giáo dục đảng viên, nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của mỗi chi bộ, toàn đảng bộ và là “chìa khóa” thành công của nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội địa phương.
Thôn Khòn Thống manh nha một mô hình nông thôn mới
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ khu vực nông thôn, đồng chí Vi Văn Hiền, Bí thư Đảng ủy Hữu Khánh đã có sự lý giải khá kỹ trong từng bước của sự đổi mới. Một đặc điểm bao trùm tại các chi bộ nông thôn là số lượng đảng viên ít, trong 7 chi bộ nông thôn thì có 3 chi bộ có 6 đảng viên, thôn Khòn Thống với 129 hộ dân có số đảng viên đông nhất là 11 người; còn thôn Phiêng Phấy có 28 hộ dân, chi bộ thôn này cũng chỉ có 4 đảng viên. Về trình độ đội ngũ cán bộ cấp ủy, trừ 3 bí thư chi bộ trẻ, có trình độ học vấn hết cấp THPT, 3 bí thư còn lại trình độ chỉ hết cấp THCS. Do đặc điểm của đội ngũ đảng viên và cán bộ cấp ủy, trong năm đầu triển khai đổi mới chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư, các Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy Lộc Bình, ngay Đảng ủy xã cũng còn lúng túng trong chỉ đạo. Khi đội ngũ cán bộ cấp ủy cơ sở được tập huấn, Đảng ủy xã nghiên cứu kỹ hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh áp dụng vào từng chi bộ đảng; phân công các đảng ủy viên xuống cùng sinh hoạt và hướng dẫn đổi mới sinh hoạt. Và từ sự đổi mới cách nghĩ, cách làm của bí thư chi bộ, công tác sinh hoạt chi bộ đã dần đi vào nền nếp, mang lại hiệu quả thiết thực.
Được xem sổ sinh hoạt từ đầu năm 2012 đến nay của Chi bộ thôn Khòn Thống, chúng tôi ghi nhận là sự nghiêm túc chấp hành Điều lệ Đảng trong sinh hoạt chi bộ của các đảng viên nơi đây. Mỗi tháng một lần sinh hoạt, tất cả các đảng viên đều có mặt đông đủ. Về nội dung sinh hoạt, trước hết các đảng viên được nghe thông báo tóm tắt tình hình thời sự trong nước, quốc tế, những vấn đề của Đảng qua cuốn Thông báo nội bộ. Phần thứ hai là phần kiểm điểm thực hiện nghị quyết, ghi rõ những vấn đề đã làm được, những việc chưa làm xong, nguyên nhân, trách nhiệm; phần này vừa chấn chỉnh, phê bình, tự phê bình về vai trò trách nhiệm của từng đảng viên đối với công việc được giao, vừa quán triệt, phổ biến nhiệm vụ, tư cách, kỷ luật của người đảng viên, nhất là phát ngôn, đạo đức, lối sống và sự gương mẫu. Phần thứ ba là ra nghị quyết về những vấn đề cần thực hiện trong thời gian tới, có phân công phân nhiệm cụ thể rõ ràng. Đồng chí Lý Tiến Dụng, Bí thư chi bộ thôn cho chúng tôi biết, nếu trước đây họp chi bộ lúc đủ lúc thiếu, nội dung chung chung, chủ yếu là dịp để các ông ngồi chén rượu chén chè; thì nay, việc đổi mới sinh hoạt chi bộ biểu hiện ngay ở tính nghiêm túc, không căng thẳng nhưng đi vào các vấn đề thực chất của thôn; từ những việc lớn như làm thế nào để vận động người dân không sang Trung Quốc làm thuê, nội dung của xây dựng nôn thôn mới, việc thực hiện những điều đảng viên không được làm; đến việc trước mắt như phòng trừ sâu bệnh hại lúa, cứng hóa từng đoạn đường nội thôn…

Từ sự nghiêm túc trong lề lối làm việc của cấp ủy cơ sở, các đảng viên đã phát huy được vai trò của mình. Nói như đồng chí Bí thư Đảng ủy là “chất cộng sản” đã được nâng lên, mặc dù họ là những người chân lấm tay bùn trên đồng ruộng, nơi nương rẫy. Những phẩm chất ấy chính là sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường đổi mới một cách khoa học và truyền cho mỗi người dân trên địa bàn niềm tin ấy. Đó cũng là sự kiên trì vượt khó mà đội ngũ đảng viên luôn ở vị trí tiên phong. Một xã thuần nông như Hữu Khánh mà tỷ lệ hộ nghèo năm 2011 ở mức 11,7%, một thôn còn khó khăn như Khòn Thống mà tỷ lệ hộ khá và giàu lên tới 70%…có sự đổi mới trong lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự mạnh dạn của chính quyền, sự vào cuộc một cách đồng bộ của các ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị…mà bắt đầu bằng sự đổi mới sinh hoạt chi bộ- tổ chức hạt nhân của Đảng.

Minh Hồng