Thứ tư,  28/09/2022

Thông cáo số 10 kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII

Ngày 1-11-2012, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; về công tác của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; về công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2012. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp.Trong ngày làm việc, đã có 38 đại biểu Quốc hội của 31 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau: 1. Về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, công tác thi hành án: - Tình trạng gia tăng, diễn biến phức tạp của các loại tội phạm (trong đó có tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao, tội phạm an ninh quốc gia...); - Tình hình vi phạm pháp luật về môi trường, vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm; -...
Ngày 1-11-2012, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; về công tác của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; về công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2012.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển phiên họp.

Trong ngày làm việc, đã có 38 đại biểu Quốc hội của 31 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

1. Về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, công tác thi hành án:

– Tình trạng gia tăng, diễn biến phức tạp của các loại tội phạm (trong đó có tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao, tội phạm an ninh quốc gia…);

– Tình hình vi phạm pháp luật về môi trường, vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm;

– Công tác dự báo tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác phòng, chống tội phạm vị thành niên;

– Sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; những bất cập trong công tác phòng, chống tội phạm;

– Tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm; việc phát hiện, khởi tố, điều tra một số vụ án quan trọng;

– Chất lượng xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, nhất là án về tham nhũng, kinh tế; công tác giám đốc thẩm, tái thẩm và thi hành án dân sự;

– Việc áp dụng án treo, án tử hình;

– Các giải pháp xử lý án tồn đọng;

– Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành tư pháp…

2. Về công tác phòng, chống tham nhũng:

– Hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

– Tổ chức, hoạt động của các cơ quan chỉ đạo và đơn vị chuyên trách về chống tham nhũng;

– Các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng; phát hiện và xử lý tội phạm về tham nhũng;

– Phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng;

– Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng;

– Xây dựng, hoàn thiện thể chế phòng, chống tham nhũng…

Trong quá trình thảo luận, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình phát biểu, làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu nêu lên.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu kết thúc ngày làm việc.

Thứ sáu, ngày 2-11-2012, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, tiếp tục thảo luận về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2012; buổi chiều, Quốc hội làm việc ở tổ, thảo luận về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

Theo Nhandan