Chủ nhật,  25/09/2022

Hội nghị giao ban các tỉnh Tây Nguyên triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

Ngày 4-11, tại tỉnh Gia Lai, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng đoàn công tác của Ban Bí thư T.Ư Đảng, đã chủ trì cuộc họp giao ban với lãnh đạo năm tỉnh Tây Nguyên về tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/T.Ư của Bộ Chính trị trên địa bàn Tây Nguyên.Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo tóm tắt của lãnh đạo năm tỉnh Tây Nguyên về tình hình triển khaiChỉ thị 03 của Bộ Chính trị; các ý kiến góp ý, bổ sung của các ban, bộ, ngành Trung ương..., đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân đã phát biểu ý kiến ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của cấp ủy, chính quyền năm tỉnh Tây Nguyên trong việc nghiêm túc tiếp thu và chỉ đạo triển khai nội dung của Chỉ thị. Các tỉnh đã thành lập được Ban Chỉ đạo và bộ phận giúp việc hiệu quả, góp phần cụ thể hóa các văn bản, kế hoạch của Bộ Chính trị về Chỉ thị 03; triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí...
Ngày 4-11, tại tỉnh Gia Lai, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng đoàn công tác của Ban Bí thư T.Ư Đảng, đã chủ trì cuộc họp giao ban với lãnh đạo năm tỉnh Tây Nguyên về tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/T.Ư của Bộ Chính trị trên địa bàn Tây Nguyên.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo tóm tắt của lãnh đạo năm tỉnh Tây Nguyên về tình hình triển khai

Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; các ý kiến góp ý, bổ sung của các ban, bộ, ngành Trung ương…, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân đã phát biểu ý kiến ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của cấp ủy, chính quyền năm tỉnh Tây Nguyên trong việc nghiêm túc tiếp thu và chỉ đạo triển khai nội dung của Chỉ thị. Các tỉnh đã thành lập được Ban Chỉ đạo và bộ phận giúp việc hiệu quả, góp phần cụ thể hóa các văn bản, kế hoạch của Bộ Chính trị về Chỉ thị 03; triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách đồng bộ, thu được kết quả. Các địa phương đã linh động, có nhiều cách làm hay, hình thức phong phú, sáng tạo, bước đầu tạo ra được sức lan tỏa không chỉ trong cán bộ, đảng viên mà trong số đông quần chúng nhân dân về ý nghĩa của việc học tập và làm theo gương Bác… Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân cũng chỉ ra những tồn tại mà các địa phương cần rút kinh nghiệm như: Nhận thức của một số cấp ủy còn hạn chế; quá trình triển khai, có nơi còn mang tính hình thức; công tác sơ kết, tổng kết chưa được quan tâm; việc nhân rộng các cá nhân, tập thể điển hình chưa được chú trọng… Trên cơ sở này, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân chỉ đạo các Đảng bộ thời gian tới tập trung vào một số nội dung sau: Quán triệt một cách sâu sắc tinh thần của Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, xác định việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị là nhiệm vụ quan trọng, không thể thiếu trong công tác xây dựng Đảng; là việc làm thường xuyên của từng đảng viên, từng chi bộ và phải đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ; quá trình triển khai thực hiện cần phải gắn với việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; trong quá trình triển khai phải tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc nhằm chấn chỉnh những tổ chức nhận thức chưa đúng về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, sơ kết, tổng kết, chú trọng việc nêu gương những tập thể, cá nhân điển hình làm theo Bác, trên cơ sở đó nhân rộng mô hình nhằm tạo ra phong trào và sức lan tỏa rộng lớn trong cộng đồng và xã hội.

Trong thời gian ở thăm và làm việc tại Gia Lai, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ, người lao động, Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) đứng chân trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Theo Nhandan