Thứ tư,  29/03/2023

Giao ban các tỉnh Ðông Nam Bộ, duyên hải miền trung thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

Ngày 5-11, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban Bí thư T.Ư Đảng tổ chức hội nghị giao ban với lãnh đạo sáu tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam Bộ triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011, của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư, chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện các tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam Bộ báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị tại các địa phương, các ý kiến góp ý, bổ sung của các ban, bộ, ngành T.Ư, đồng chí Ngô Văn Dụ đã phát biểu ý kiến ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của cấp ủy, chính quyền sáu tỉnh khu vực Đông Nam Bộ trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Đồng chí cũng chỉ ra những mặt hạn chế cần sớm khắc phục trong thời gian...

Ngày 5-11, tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ban Bí thư T.Ư Đảng tổ chức hội nghị giao ban với lãnh đạo sáu tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam Bộ triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011, của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư, chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện các tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam Bộ báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị tại các địa phương, các ý kiến góp ý, bổ sung của các ban, bộ, ngành T.Ư, đồng chí Ngô Văn Dụ đã phát biểu ý kiến ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của cấp ủy, chính quyền sáu tỉnh khu vực Đông Nam Bộ trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Đồng chí cũng chỉ ra những mặt hạn chế cần sớm khắc phục trong thời gian tới, nhất là việc triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại hệ thống các trường học, trong đội ngũ công nhân lao động… còn nhiều lúng túng, chưa theo kịp yêu cầu và nhiệm vụ đề ra; một số địa phương chưa tạo thành nền nếp, chưa coi trọng công tác kiểm tra, rút kinh nghiệm. Đồng chí yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần sớm xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, tập trung vào các lĩnh vực gây bức xúc trong nhân dân; tuyên truyền, giới thiệu các điển hình tiên tiến, sáng tạo trong triển khai việc học tập và làm theo; phải gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương; gắn với việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

Đồng chí Ngô Văn Dụ cũng yêu cầu các cấp ủy cần đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ thường kỳ. Tuy nhiên, cần lựa chọn những cách làm hay, sáng tạo, tránh tình trạng hình thức, gượng ép, khiến việc học tập và làm theo không đi vào chiều sâu, thiếu sức lan tỏa.

* Ngày 5-11, tại Đà Nẵng, Ban Bí thư T.Ư Đảng tổ chức hội nghị giao ban các tỉnh duyên hải miền trung thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các cơ quan T.Ư, đại diện lãnh đạo tỉnh ủy, thành ủy 11 tỉnh, thành phố duyên hải miền trung, từ Quảng Bình đến Bình Thuận.

Đại biểu dự hội nghị đã nghe 11 ý kiến tham luận, nêu bật những cố gắng, nỗ lực và kết quả cụ thể của các địa phương trong việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Hơn một năm qua, các tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực đã chủ động và linh hoạt trong việc triển khai Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, đề cao trách nhiệm cá nhân của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, tự giác đi đầu, gương mẫu; xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. Phần lớn các địa phương, đơn vị, ban, ngành đều xây dựng bộ tiêu chí chuẩn mực đạo đức một cách cụ thể, thiết thực, sát với nhiệm vụ và đặc điểm của đơn vị. Nhiều báo cáo của các địa phương trình bày một số mô hình hay, cách làm tốt, tập thể và cá nhân điển hình trong quá trình thực hiện, đồng thời nêu một số vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề xuất biên chế cho bộ phận giúp việc…

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Hà Thị Khiết biểu dương các địa phương đã chủ động triển khai thành lập Ban chỉ đạo, bộ phận giúp việc, cụ thể hóa các văn bản, chỉ thị kế hoạch của Trung ương, tạo sự chuyển biến nhất định trong cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng đạo đức lối sống, góp phần tạo sự ổn định về tư tưởng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Đồng chí cũng chỉ rõ những hạn chế mà các địa phương cần lưu ý khắc phục trong thời gian tới. Đó là, vẫn còn một số cấp ủy, cán bộ chủ chốt, đảng viên nhận thức chưa đầy đủ về tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, vẫn còn sự lúng túng, trông chờ ỷ lại vào cấp trên. Một số cấp ủy chưa xây dựng được bộ tiêu chí chuẩn mực đạo đức, chưa đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ trong chi bộ, cấp ủy, sinh hoạt của tổ chức mặt trận, các đoàn thể chính trị – xã hội; chưa có nhiều cách làm hay, chưa xây dựng được những điển hình mới. Đồng chí Hà Thị Khiết cũng đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, trong thời gian tới, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, cổ vũ các mô hình, điển hình, duy trì sinh hoạt thường xuyên, định kỳ nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Xây dựng chuẩn mực đạo đức phù hợp với chức năng nhiệm vụ; cán bộ lãnh đạo, chủ chốt phải luôn nêu gương, có những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, xây dựng phong trào đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa rộng lớn trong cán bộ, đảng viên, trong cộng đồng và xã hội. Những kiến nghị, đề xuất của các địa phương được Đoàn công tác ghi nhận, tổng hợp và trình Ban Bí thư, Bộ Chính trị để có điều chỉnh, sửa đổi kịp thời, phù hợp tình hình thực tế.

Theo Nhandan