Thứ hai,  26/09/2022

Đảng ủy Công an Trung ương phổ biến kết quả Hội nghị Trung ương 6, khóa XI

Ngày 6/11, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tới Công an các tỉnh, thành phố nhằm thông báo kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Dự Hội nghị còn có lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, vụ, cục, đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an, các Học viện, trường CAND... Hội nghị đã nghe đồng chí Trương Minh Tuấn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nội dung, diễn biến và kết quả Hội nghị Trung ương 6, khóa XI. Theo đó, Hội nghị Trung ương sáu diễn ra từ ngày 1 - 15/10/2012. Tại Hội nghị, lần đầu tiên Trung ương tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn trong không khí dân chủ, thẳng thắn và xây dựng. Hội nghị Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến về các báo cáo, đề án liên quan như tình hình kinh tế - xã hội năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013; tiếp tục sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; chính sách pháp luật về đất đai; đổi mới căn...

Ngày 6/11, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tới Công an các tỉnh, thành phố nhằm thông báo kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Dự Hội nghị còn có lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, vụ, cục, đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an, các Học viện, trường CAND…

Hội nghị đã nghe đồng chí Trương Minh Tuấn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nội dung, diễn biến và kết quả Hội nghị Trung ương 6, khóa XI. Theo đó, Hội nghị Trung ương sáu diễn ra từ ngày 1 – 15/10/2012. Tại Hội nghị, lần đầu tiên Trung ương tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn trong không khí dân chủ, thẳng thắn và xây dựng. Hội nghị Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến về các báo cáo, đề án liên quan như tình hình kinh tế – xã hội năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013; tiếp tục sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; chính sách pháp luật về đất đai; đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo; phát triển khoa học và công nghệ; đề án quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước; báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.

Trung ương cũng đánh giá cao sự chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm hết sức nghiêm túc, trách nhiệm và sự gương mẫu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Nội dung kiểm điểm đã bám sát vào các nội dung, yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 4. Các vấn đề nổi cộm, bức xúc đều được đặt ra, phân tích, mổ xẻ và rút ra những bài học sâu sắc. Không khí thảo luận, góp ý, tự phê bình và phê bình dân chủ, thẳng thắn, xây dựng, chân thành.

Sau hội nghị này, Đảng ủy Công an Trung ương sẽ tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện các Kết luận, Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 trong toàn Đảng bộ Công an Trung ương và trong CAND; Đảng ủy Công an các đơn vị, địa phương, đảm bảo nghiêm túc, thiết thực và đúng tiến độ. Các cấp ủy Đảng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để mọi cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng CAND nhận thức đầy đủ, đúng đắn ý nghĩa to lớn của Hội nghị Trung ương 6; trên cơ sở đó, tiếp tục thực hiện thật tốt việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng; xây dựng chương trình hành động tập trung khắc phục ngay những yếu kém, khuyết điểm; thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2012 và chuẩn bị triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2013

Theo Dangcongsan.vn