Thứ bảy,  01/10/2022

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11: Đánh giá tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh năm 2012, mục tiêu, kế hoạch năm 2013

LSO-Ngày 6/11/2012, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2012. Đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự có lãnh đạo HĐND, UBND và các sở, ban, ngành của tỉnh. Đồng chí Vy Văn Thành phát biểu kết luận các nội dung tại buổi họpTrong buổi sáng, phiên họp đã thông qua dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2012 và nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch năm 2013. Tuy còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng kinh tế - xã hội vẫn tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Trong 19 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội được nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và nghị quyết HĐND tỉnh đề ra, có 14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch: GDP bình quân đầu người, sản lượng lương thực, kim ngạch xuất khẩu hàng địa phương, mức giảm tỷ lệ sinh, số lao động được giải...

LSO-Ngày 6/11/2012, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2012. Đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự có lãnh đạo HĐND, UBND và các sở, ban, ngành của tỉnh.
Đồng chí Vy Văn Thành phát biểu kết luận các nội dung tại buổi họp
Trong buổi sáng, phiên họp đã thông qua dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2012 và nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch năm 2013. Tuy còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng kinh tế – xã hội vẫn tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Trong 19 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế – xã hội được nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và nghị quyết HĐND tỉnh đề ra, có 14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch: GDP bình quân đầu người, sản lượng lương thực, kim ngạch xuất khẩu hàng địa phương, mức giảm tỷ lệ sinh, số lao động được giải quyết việc làm mới… 5 chỉ tiêu đạt thấp và không đạt kế hoạch là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, số xã có đường ô tô đến trung tâm xã đi lại được 4 mùa và tỷ lệ thôn, bản, khối phố có nhà văn hoá.
Báo cáo cũng đưa ra mục tiêu và nhiệm vụ về kinh tế – xã hội năm 2013 như sau: phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, tiếp tục chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, sức cạnh tranh của từng ngành, từng sản phẩm. Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, trong đó đẩy mạnh xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn. Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; bảo đảm an sinh xã hội; bảo vệ môi trường sinh thái. Bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Một số mục tiêu chính như: Tổng sản phẩm nội tỉnh tăng trên 10%, trong đó: nông lâm nghiệp tăng 3,5 – 4%; công nghiệp – xây dựng tăng 14 – 15%; dịch vụ tăng 11 – 12%. Cơ cấu GDP: Nông lâm nghiệp chiếm 36 – 37%, công nghiệp – xây dựng 23 – 24%, dịch vụ 40 – 41%.
Sau khi nghe dự thảo báo cáo, đồng chí Vy Văn Thành đề nghị các đại biểu thảo luận, xem xét lại những vấn đề đã nêu như: Các chỉ tiêu đã đạt được đã sát đúng chưa, các chỉ tiểu chưa đạt được thì do những nguyên nhân chính nào, những số liệu đưa ra trong báo cáo cần chỉ rõ là chốt đến ngày nào một cách cụ thể, các ngành cần có ý kiến trên tất cả các lĩnh vực về những mặt còn hạn chế và điều chỉnh những mục tiêu kinh tế – xã hội và thu chi ngân sách nhà nước của tỉnh năm 2013 sao cho hợp lý với tình hình thực tế. Đặc biệt, đồng chí còn yêu cầu các đại biểu đóng góp ý kiến về sự chỉ đạo, điều hành của các cơ quan hành chính. Sau đó đã có 19 ý kiến phát biểu, đóng góp của đại diện các sở ban ngành về những lĩnh vực phụ trách. Đồng thời phân tích, đánh giá sâu thêm về tình hình thực tế đang diễn ra và tập trung vào giải quyết các vấn đề như: tình hình sản xuất nông nghiệp; tình hình sử dụng tài nguyên, môi trường; xây dựng cơ bản; tình hình hoạt động và giải pháp tháo gỡ khó khăn các doanh nghiệp trên địa bàn; những mục tiêu trong chương trình xây dựng nông thôn mới; xây dựng giao thông nông thôn; việc xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn; lao động việc làm; vấn đề giảm nghèo…

Qua nghe ý kiến của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch tỉnh đánh giá cao tinh thần phát biểu xây dựng của các đại biểu, đồng thời đề nghị các sở ngành sau cuộc họp cần rà soát lại tất cả các số liệu có liên quan, với tinh thần phản ánh đúng, khách quan, thống nhất đưa ra con số thuyết phục mang ý chí chung của tập thể. Đồng chí cũng yêu cầu lãnh đạo các sở ban ngành có trách nhiệm cao hơn nữa trong việc xây dựng những mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Ngày 07/11, phiên họp tiếp tục thảo luận các nội dung quan trọng khác.

Mai Hoa - Anh Dũng