Thứ năm,  06/10/2022

Bế mạc phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11/2012: Thảo luận và xem xét 12 nội dung quan trọng

Cùng với các nội dung trên, phiên họp thảo luận về nội dung tờ trình của Sở Tài chính việc dự thảo quyết định thay đổi Quyết định 06 về thu phí và lệ phí; chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh; phương án giá các loại đất trên địa bàn. Trong đó vấn đề được các đại biểu thảo luận, quan tâm nhiều là việc đơn vị nào sẽ trực tiếp thực hiện việc thu phí, lệ phí, khoản % trích lại từ việc thu phí; việc phân chia thành 3 cấp trong việc bồi dưỡng cán bộ làm công tác tiếp công dân; các đại biểu đều nhất trí vẫn thực hiện quy trình như cũ, đơn vị Thuế vẫn thực hiện việc thu phí, lệ phí theo Quyết định 06; đồng ý với tờ trình của sở về việc phân cấp và phân mức bồi dưỡng cho cán bộ. Riêng về vấn đề giá đất có sự thay đổi một số vị trí trên địa bàn thành phố và huyện, do việc đầu tư cơ sở hạ tầng mới của tỉnh, sự đồng bộ về cơ sở hạ tầng và mức độ sinh lời của vị trí đất.

LSO-Ngày 07/11/2012, UBND tỉnh tiếp tục phiên họp thường kỳ tháng 11/2012 bàn về 12 nội dung, trong đó tập trung vào một số nội dung quan trọng như: tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2012, dự kiến kế hoạch đầu tư phát triển năm 2013; tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2012, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2013; dự thảo tờ trình của UBND và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về các nội dung: dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2013; mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng, tỷ lệ phần trăm phân chia phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận tải hàng hoá ra vào khu vực cửa khẩu, cặp chợ biên giới trên địa bàn tỉnh; quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh trên địa bàn; phương án giá các loại đất trên địa bàn.
Đồng chí Vy Văn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp
Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận về vấn đề đầu tư xây dựng cơ bản và tình hình thu – chi ngân sách. Sau khi nghe báo cáo về tình hình đầu tư xây dựng cơ bản, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã đề nghị các đại biểu thảo luận làm rõ về tình hình giải phóng mặt bằng, việc đầu tư, phân bổ và giải ngân các nguồn vốn. Cần phân tích, thống kê những nguồn vốn cho những công trình đầu tư của trung ương. Xem xét lại năng lực của những chủ đầu tư, đồng thời đồng chí đề nghị trong những năm tới tập trung nguồn lực cho các công trình giao thông đang còn dang dở, giao thông nông thôn, không xây dựng thêm dự án mới trừ khu vực biên giới. Những công trình mục tiêu quốc gia cần để ý đến hướng dẫn và định hướng của các bộ, ngành.
Theo dự thảo báo cáo của Sở Tài chính thì tình hình thu ngân sách nhà nước năm 2012 của tỉnh ước đạt 2.795.500 triệu đồng, đạt 85,79% dự toán đầu năm, bằng 94,39% so cùng kỳ năm 2011. Kết quả thu không đạt bởi nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân quan trọng là do tình hình kinh tế khó khăn chung, doanh nghiệp kinh doanh không đạt hiệu quả, hàng hoá tồn kho lớn, thuế xuất nhập khẩu giảm. Qua nghe báo cáo, các đại biểu đã tham gia đóng góp một số ý kiến để thực hiện tốt hơn nữa việc thu – chi ngân sách trong những năm tới như: nên bóc tách rõ ràng các khoản thu chính và khoản thu phát sinh; phân tích việc thất thu thuế hoặc thu chưa đủ; theo dõi sát hơn nữa tình hình hoạt động của các doanh nghiệp;… Đồng thời, nhận định tình hình kinh tế năm 2013 sẽ tiếp tục khó khăn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nêu ý kiến về dự toán thu ngân sách trong năm 2013 sẽ thực hiện theo con số mà Chính phủ giao cho, không xây dựng chỉ tiêu phấn đấu cao hơn nữa.
Cùng với các nội dung trên, phiên họp thảo luận về nội dung tờ trình của Sở Tài chính việc dự thảo quyết định thay đổi Quyết định 06 về thu phí và lệ phí; chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh; phương án giá các loại đất trên địa bàn. Trong đó vấn đề được các đại biểu thảo luận, quan tâm nhiều là việc đơn vị nào sẽ trực tiếp thực hiện việc thu phí, lệ phí, khoản % trích lại từ việc thu phí; việc phân chia thành 3 cấp trong việc bồi dưỡng cán bộ làm công tác tiếp công dân; các đại biểu đều nhất trí vẫn thực hiện quy trình như cũ, đơn vị Thuế vẫn thực hiện việc thu phí, lệ phí theo Quyết định 06; đồng ý với tờ trình của sở về việc phân cấp và phân mức bồi dưỡng cho cán bộ. Riêng về vấn đề giá đất có sự thay đổi một số vị trí trên địa bàn thành phố và huyện, do việc đầu tư cơ sở hạ tầng mới của tỉnh, sự đồng bộ về cơ sở hạ tầng và mức độ sinh lời của vị trí đất.

Anh Dũng