Thứ năm,  30/03/2023

Văn Lãng nâng cao chất lượng thanh tra, giải quyết đơn thư

LSO-Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, huyện Văn Lãng đã không ngừng quan tâm, giải quyết kịp thời đơn thư, không để tồn đọng đơn thư và đơn thư kéo dài, vượt cấp. Bên cạnh đó, việc thực hiện các cuộc thanh tra đối với các đơn vị, ngành đã góp phần hạn chế tình trạng phát sinh đơn thư khiếu nại, khiếu kiện. Trong những tháng đầu năm 2012, huyện đã giải quyết hầu hết số đơn thư thuộc thẩm quyền, góp phần ổn định và phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn. Cán bộ xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng giải quyết các thủ tục hành chính cho dânCũng như ở các địa bàn huyện khác, tình trạng khiếu nại, khiếu kiện xảy ra ở huyện Văn Lãng chủ yếu là các vấn đề liên quan đến lĩnh vực đất đai và các chính sách hỗ trợ của nhà nước, nếu không giải quyết kịp thời sẽ gây bức xúc trong dân, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân. Chính vì vậy, UBND huyện quán triệt, chỉ...

LSO-Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, huyện Văn Lãng đã không ngừng quan tâm, giải quyết kịp thời đơn thư, không để tồn đọng đơn thư và đơn thư kéo dài, vượt cấp. Bên cạnh đó, việc thực hiện các cuộc thanh tra đối với các đơn vị, ngành đã góp phần hạn chế tình trạng phát sinh đơn thư khiếu nại, khiếu kiện. Trong những tháng đầu năm 2012, huyện đã giải quyết hầu hết số đơn thư thuộc thẩm quyền, góp phần ổn định và phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.
Cán bộ xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng giải quyết các thủ tục hành chính cho dân
Cũng như ở các địa bàn huyện khác, tình trạng khiếu nại, khiếu kiện xảy ra ở huyện Văn Lãng chủ yếu là các vấn đề liên quan đến lĩnh vực đất đai và các chính sách hỗ trợ của nhà nước, nếu không giải quyết kịp thời sẽ gây bức xúc trong dân, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân. Chính vì vậy, UBND huyện quán triệt, chỉ đạo các phòng, ban, ngành chuyên môn, các xã, thị trấn phải thực hiện tiếp nhận, xử lý đơn thư kịp thời, không để tồn đọng đơn thư, gây mất thời gian, công sức của người dân. Để nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư, huyện đôn đốc các đơn vị, ngành, xã, thị trấn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư; lắng nghe ý kiến phản ánh của dân và tiến hành thẩm tra, xác minh các vụ việc, nhất là đối với các vụ việc có tính chất phức tạp, kéo dài. Đặc biệt, các cơ quan liên quan phải tích cực phối hợp trong việc thực hiện đối thoại trực tiếp với người khiếu kiện, thực hiện tốt quy chế phối hợp với Hội Nông dân trong giải quyết các vụ việc liên quan đến nông dân. Cùng với đó, 9 tháng đầu năm huyện tiến hành kiểm tra trách nhiệm thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo được 10 cuộc tại 10 đơn vị xã, thị trấn. Thông qua công tác kiểm tra, huyện nắm rõ việc duy trì công tác tiếp công dân, tình hình ghi sổ sách theo dõi việc tiếp nhận và xử lý đơn thư, giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền của các xã, thị trấn, đồng thời, giúp các đơn vị khắc phục những hạn chế, vướng mắc như phân loại đơn thư, giải quyết đơn thư còn chậm so với thời gian quy định, chưa có thông báo kết quả hòa giải sau hòa giải cho những người có quyền và nghĩa vụ liên quan… Từ quan tâm, giải quyết các vụ việc theo đúng chế độ, pháp luật hiện hành, huyện đã nâng cao tỷ lệ giải quyết đơn thư hàng năm. Trong 9 tháng đầu năm 2012, UBND huyện, cơ quan chuyên môn và các xã, thị trấn đã tiếp 305 lượt công dân, tiếp nhận 71 đơn thư phát sinh mới/tổng đơn thư quản lý trong kỳ là 112 đơn, trong đó có 110 đơn thư thuộc thẩm quyền (có 4 đơn khiếu nại, 7 đơn tố cáo, 99 đơn đề nghị). Các ngành chức năng huyện đã giải quyết được 95 đơn với tỷ lệ giải quyết thành là 100%, còn 15 đơn đề nghị, các ngành chức năng và xã, thị trấn đang xem xét, giải quyết.

Bên cạnh đó, huyện tiến hành các cuộc thanh tra tại các đơn vị, nhằm phát hiện, xử lý kịp thời những sai sót trong quá trình thực hiện các chính sách, quy định pháp luật của nhà nước, góp phần hạn chế tình trạng đơn thư khiếu nại, khiếu kiện phát sinh. Ông Lưu Văn Thành, cán bộ thanh tra huyện cho biết: Từ đầu năm đến nay, huyện đã thanh tra được 3 cuộc thanh tra toàn diện. Cụ thể, thông qua 2 cuộc thanh tra tại Trường THCS xã Tân Mỹ và Trường Tiểu học xã Hoàng Văn Thụ về tình hình sử dụng ngân sách nhà nước, mua sắm tài sản cơ quan, xây dựng và sửa chữa các công trình, sử dụng nguồn thu từ phụ huynh học sinh đã phát hiện một số khoản chi sai chế độ, chi chưa có hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Đối với các khoản chi sai chế độ tại Trường THCS xã Tân Mỹ, huyện đã thu hồi 9,596 triệu đồng nộp vào ngân sách Nhà nước, các khoản chi chưa có chứng từ, hóa đơn hợp lệ tại Trường Tiểu học xã Hoàng Văn Thụ, huyện yêu cầu nhà trường tiến hành kiểm điểm, rút kinh nghiệm và bổ sung đầy đủ các chứng từ, hóa đơn. Từ kết quả thanh tra, các cơ quan đã kịp thời khắc phục sai sót, nâng cao tinh thần trách nhiệm quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị, góp phần ngăn ngừa vi phạm, củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng và chính quyền.

Lâm Như