Thứ tư,  29/03/2023

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng Ngài Ba-rắc Ô-ba-ma được bầu lại làm Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ

Ngày 7-11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã gửi điện chúc mừng Ngài Ba-rắc Ô-ba-ma được bầu lại làm Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Bức điện có đoạn viết:"Thay mặt Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới Ngài lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp Ngài được bầu lại làm Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.Chúng tôi hài lòng ghi nhận rằng, trong nhiệm kỳ vừa qua của Ngài, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục đạt được những bước tiến quan trọng.Quan hệ hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ đã phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực từ chính trị, kinh tế cho đến khoa học, công nghệ, giáo dục - đào tạo, quốc phòng và an ninh cũng như hợp tác nhân đạo trong đó có việc khắc phục hậu quả do chiến tranh để lại. Bên cạnh đó, hai nước chúng ta cũng đã tăng cường phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực trên các vấn đề hai nước cùng quan tâm".Chủ tịch nước Trương Tấn Sang...

Ngày 7-11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã gửi điện chúc mừng Ngài Ba-rắc Ô-ba-ma được bầu lại làm Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Bức điện có đoạn viết:

“Thay mặt Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới Ngài lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp Ngài được bầu lại làm Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.
Chúng tôi hài lòng ghi nhận rằng, trong nhiệm kỳ vừa qua của Ngài, quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ tiếp tục đạt được những bước tiến quan trọng.
Quan hệ hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ đã phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực từ chính trị, kinh tế cho đến khoa học, công nghệ, giáo dục – đào tạo, quốc phòng và an ninh cũng như hợp tác nhân đạo trong đó có việc khắc phục hậu quả do chiến tranh để lại. Bên cạnh đó, hai nước chúng ta cũng đã tăng cường phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực trên các vấn đề hai nước cùng quan tâm”.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cũng bày tỏ tin tưởng mạnh mẽ rằng, trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Ô-ba-ma, quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ được tăng cường hơn nữa vì lợi ích chung của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực châu Á – Thái Bình Dương và trên thế giới.

Theo Nhandan