Thứ tư,  28/09/2022

Ðảng CS Trung Quốc họp báo trước phiên khai mạc Ðại hội 18

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngay sau khi kết thúc phiên họp trù bị của Đại hội 18 vào chiều 7-11, Trung Quốc đã tổ chức buổi họp báo tại Đại lễ đường Nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh. Người phát ngôn báo chí Đại hội 18 của Đảng CS Trung Quốc Thái Danh Chiếu chủ trì hội nghị và giới thiệu một số thông tin liên quan trước Đại hội 18, như tình hình công tác chuẩn bị Đại hội, vấn đề sửa đổi Điều lệ Đảng, quá trình lựa chọn đại biểu tham dự Đại hội.Ông Thái Danh Chiếu khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 của Đảng CS Trung Quốc là một kỳ đại hội đặc biệt quan trọng được triệu tập trong thời kỳ then chốt xây dựng toàn diện xã hội, đi sâu cải cách mở cửa, đẩy nhanh chuyển biến phương thức phát triển kinh tế. Đại hội sẽ nghiêm túc tổng kết công tác 5 năm qua, xây dựng cương lĩnh hành động và phương châm chính sách lớn thích ứng yêu cầu thời đại và nguyện vọng nhân dân, triển khai đồng bộ các chiến...

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngay sau khi kết thúc phiên họp trù bị của Đại hội 18 vào chiều 7-11, Trung Quốc đã tổ chức buổi họp báo tại Đại lễ đường Nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh. Người phát ngôn báo chí Đại hội 18 của Đảng CS Trung Quốc Thái Danh Chiếu chủ trì hội nghị và giới thiệu một số thông tin liên quan trước Đại hội 18, như tình hình công tác chuẩn bị Đại hội, vấn đề sửa đổi Điều lệ Đảng, quá trình lựa chọn đại biểu tham dự Đại hội.
Ông Thái Danh Chiếu khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 của Đảng CS Trung Quốc là một kỳ đại hội đặc biệt quan trọng được triệu tập trong thời kỳ then chốt xây dựng toàn diện xã hội, đi sâu cải cách mở cửa, đẩy nhanh chuyển biến phương thức phát triển kinh tế. Đại hội sẽ nghiêm túc tổng kết công tác 5 năm qua, xây dựng cương lĩnh hành động và phương châm chính sách lớn thích ứng yêu cầu thời đại và nguyện vọng nhân dân, triển khai đồng bộ các chiến lược đối với việc thúc đẩy toàn diện cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hóa XHCN, thúc đẩy xây dựng Đảng. Về vấn đề sửa đổi Điều lệ Đảng, ông cho biết, Hội nghị nghiên cứu quyết định tiến hành sửa đổi thích hợp đối với Điều lệ Đảng, đưa quan điểm lý luận và tư tưởng chiến lược quan trọng được Báo cáo Đại hội 18 của Đảng xác lập vào Điều lệ Đảng; kiên trì phát huy dân chủ trong Đảng, tập trung trí tuệ toàn Đảng; đưa ra những yêu cầu mới nhằm thích ứng với tình hình mới, nhiệm vụ mới đối với công tác của Đảng và xây dựng Đảng. Về công tác lựa chọn đại biểu tham dự Đại hội, Ủy ban thẩm tra tư cách đại biểu đã chốt danh sách 2.268 đại biểu; đại diện cho hơn 82 triệu đảng viên và hơn bốn triệu tổ chức đảng cơ sở.
Đại hội 18 khai mạc hôm nay (8-11) tại Đại lễ đường nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh, và kéo dài đến ngày 14-11. Tại phiên họp trù bị ngày 7-11 cho Đại hội 18, các đại biểu đã thành lập Ban Thư ký Đại hội với các nhiệm vụ cụ thể, đồng thời chỉ định ông Tập Cận Bình làm Tổng Thư ký Đại hội.

Theo Nhandan