Thứ sáu,  31/03/2023

Thông cáo số 14, kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII

Ngày 8-11-2012, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. 1. Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển phiên họp.Quốc hội đã nghe: - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013. - Ủy viên Đoàn Thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. Quốc hội biểu quyết thông qua "Mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2013" của Nghị quyết. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua toàn bộ Nghị quyết.2. Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2013. Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn điều...
Ngày 8-11-2012, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. 1. Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2013: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã nghe:

– Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013.

– Ủy viên Đoàn Thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2013.

Quốc hội biểu quyết thông qua “Mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2013” của Nghị quyết. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua toàn bộ Nghị quyết.

2. Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2013.

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Đoàn Thư ký kỳ họp, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2013.

Trong buổi làm việc đã có 19 đại biểu Quốc hội của 17 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

– Kết quả thực hiện chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2012;

– Tác động của hoạt động giám sát của Quốc hội đến đời sống kinh tế – xã hội;

– Dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2013;

– Một số vấn đề cần quan tâm để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội…

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn phát biểu kết thúc thảo luận.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về các dự án Luật Phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai và Luật Khoa học và công nghệ (sửa đổi).

Thứ sáu, ngày 9-11-2012, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Phiên thảo luận sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước cùng theo dõi.

Theo Nhandan