Chủ nhật,  03/12/2023

Quốc hội chấp thuận tăng lương từ 1-7-2013

Lúc 14 giờ 30 phút chiều nay, 10-11, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013.Với sự tán thành của đa số ĐBQH, Quốc hội đã chấp thuận tăng lương từ thời điểm 1-7-2013. Ảnh: TTXVNVề dự toán ngân sách nhà nước 2013, tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 816.000 tỉ đồng; tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 978.000 tỉ đồng.Quốc hội cũng nhất trí với mức bội chi ngân sách nhà nước là 162.000 tỉ đồng, tương đương 4,8% tổng sản phẩm trong nước (GDP).Về ba hạng mục thu, chi và bội chi ngân sách năm 2013 có 89,56% đại biểu tán thành. Toàn bộ Nghị quyết đã được Quốc hội thông qua với 90,96% đại biểu tán thành. Đáng chú ý là Quốc hội chấp thuận tăng lương từ thời điểm 1-7-2013 theo phương án tăng lương của Chính phủ đối với khu vực hành chính. Nghị quyết nêu rõ: Điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu từ 1,05 triệu đồng/tháng lên 1,15 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương...

Lúc 14 giờ 30 phút chiều nay, 10-11, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013.

Với sự tán thành của đa số ĐBQH, Quốc hội đã chấp thuận tăng lương từ thời điểm 1-7-2013. Ảnh: TTXVN
Về dự toán ngân sách nhà nước 2013, tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 816.000 tỉ đồng; tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 978.000 tỉ đồng.
Quốc hội cũng nhất trí với mức bội chi ngân sách nhà nước là 162.000 tỉ đồng, tương đương 4,8% tổng sản phẩm trong nước (GDP).
Về ba hạng mục thu, chi và bội chi ngân sách năm 2013 có 89,56% đại biểu tán thành.
Toàn bộ Nghị quyết đã được Quốc hội thông qua với 90,96% đại biểu tán thành.
Đáng chú ý là Quốc hội chấp thuận tăng lương từ thời điểm 1-7-2013 theo phương án tăng lương của Chính phủ đối với khu vực hành chính.
Nghị quyết nêu rõ: Điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu từ 1,05 triệu đồng/tháng lên 1,15 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng tỉ lệ tăng lương tối thiểu từ ngày 01/7/2013.

Theo Nld