Thứ sáu,  31/03/2023

Lộc Bình: Tổng kết diễn tập chiến đấu trị an cụm 6 xã năm 2012

Sau khi diễn tập Phòng cháy chữa cháy rừng kết thúc, BCĐ diễn tập huyện Lộc Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết diễn tập chiến đấu trị an cụm 6 xã năm 2012 tại UBND xã Xuân Lễ. Theo đánh giá của BCĐ diễn tập huyện, cuộc diễn tập chiến đấu trị an cụm 6 xã đã đảm bảo theo yêu cầu đề ra. Trong 2 ngày, BCĐ đã huy động các lực lượng làm được trên 1.700 m đường bê tông nông thôn, nạo vét mương máng thuỷ lợi hơn 15.000m, khai thác cát sỏi trên 1.000m3…

LSO-Chiều 9/11/2012, Ban chỉ đạo diễn tập huyện Lộc Bình đã tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng tại xã Xuân Lễ và tổng kết diễn tập chiến đấu trị an cụm 6 xã năm 2012.

Thực hành diễn tập phòng chữa cháy rừng lần này, xã Xuân Lễ đã huy động gần 30 người dân và 1 trung đội dân quân tham gia. Trước đó, xã đã tổ chức phát thực bì, huấn luyện thực binh phòng chống chữa cháy rừng trên 150 ngày công. Quá trình thực hành diễn tập đã bám sát nội dung, kế hoạch và thực hiện đầy đủ đúng trình tự theo phương châm “ 4 tại chỗ”, chữa cháy triệt để, khẩn trương và sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả với các cơ quan chức năng nên chỉ sau 1 giờ đồng hồ đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.
Sau khi diễn tập Phòng cháy chữa cháy rừng kết thúc, BCĐ diễn tập huyện Lộc Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết diễn tập chiến đấu trị an cụm 6 xã năm 2012 tại UBND xã Xuân Lễ. Theo đánh giá của BCĐ diễn tập huyện, cuộc diễn tập chiến đấu trị an cụm 6 xã đã đảm bảo theo yêu cầu đề ra. Trong 2 ngày, BCĐ đã huy động các lực lượng làm được trên 1.700 m đường bê tông nông thôn, nạo vét mương máng thuỷ lợi hơn 15.000m, khai thác cát sỏi trên 1.000m3…

Ngọc Hiếu