Thứ hai,  23/05/2022

Sở Kế hoạch và Đầu tư đẩy mạnh kiểm soát thủ tục hành chính

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2013, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục bám sát kế hoạch kiểm soát TTHC của tỉnh, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch rà soát các TTHC, nhằm tạo môi trường thuận lợi để phát huy nội lực của tỉnh và thu hút tốt nguồn lực bên ngoài, đồng thời, đảm bảo quyền lợi chính đáng của tổ chức và cá nhân.

LSO-Năm 2012, Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn là một trong 2 đơn vị rà soát vượt số lượng TTHC so với kế hoạch. Đạt được kết quả nêu trên là do đơn vị luôn xác định cải cách TTHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Vì vậy, Đảng bộ, lãnh đạo đơn vị đã tích cực triển khai thực hiện. Việc quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo sở đã giúp cho công tác kiểm soát TTHC được triển khai sâu rộng và thu được những kết quả đáng kể.
Hệ thống phần mềm tra cứu thông tin điện tử của Sở Kế hoạch & Đầu tư
Bà Trịnh Kim Phượng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Để thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC, sở luôn quan tâm quán triệt, phổ biến tới các phòng chuyên môn, cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản của cấp trên về công tác cải cách TTHC nhằm đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời đáp ứng mục tiêu quản lý nhà nước, nâng cao tính chuyên nghiệp của bộ máy nhà nước. Lãnh đạo sở đã chỉ đạo, phân công nhiệm vụ tới từng phòng trong việc rà soát các TTHC; chỉ đạo, định hướng công tác thống kê, rà soát, trong đó, mục tiêu chất lượng được đặt lên hàng đầu, đồng thời phải đảm bảo thời gian, tiến độ đề ra. Sở đã thành lập Tổ kiểm soát TTHC, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tổ viên. Các thành viên của Tổ kiểm soát TTHC tham gia trực tiếp rà soát TTHC đều là những cán bộ, công chức có năng lực chuyên môn, nắm vững nghiệp vụ và đã trực tiếp thụ lý các hồ sơ, thực hiện theo quy trình để có thể thống kê thủ tục, phát hiện những bất cập hoặc những vấn đề chưa hợp lý trong quy trình xử lý công việc. Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 30/01/2012 của UBND tỉnh Lạng Sơn về rà soát quy định, TTHC năm 2012, sở đã tiến hành rà soát, trình UBND tỉnh quyết định ban hành 27 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, vượt 2 TTHC so với kế hoạch. Trong đó, 22 TTHC giữ nguyên toàn bộ nội dung của TTHC và mẫu đơn, mẫu tờ khai, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC. 5 TTHC kiến nghị sửa đổi, bổ sung hầu hết là do sau khi rà soát và quá trình triển khai trong thực tế cho thấy: các văn bản của trung ương quy định chưa rõ ràng, gây khó khăn trong quá trình thực hiện đối với cả cơ quan nhà nước và tổ chức khi thực hiện TTHC, ví dụ như: thẩm định báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình quy định tại Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ-CP không quy định rõ số lượng (bộ) hồ sơ trong thành phần hồ sơ mà chủ đầu tư phải nộp trình thẩm định, gây khó khăn cho chủ đầu tư khi lập, gửi hồ sơ trình thẩm định. Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho cả cơ quan nhà nước và tổ chức thì cần quy định rõ số lượng bộ hồ sơ trong thành phần hồ sơ mà chủ đầu tư phải nộp. Sở cũng đã kiến nghị, đề xuất các bộ, ngành trung ương 2 phương án: quy định 8 bộ hồ sơ trong nhóm thủ tục đầu tư xây dựng là phù hợp với thực tế triển khai tại địa phương hoặc trong Nghị định 12/2009/NĐ-CP bổ sung thêm khoản 6 vào Điều 57 nội dung “ủy quyền hoặc phân cấp cho UBND các tỉnh, thành phố căn cứ vào tình hình thực tế thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình ban hành văn bản quy định chi tiết về số lượng bộ hồ sơ phải nộp trình thẩm định.
Bà Nguyễn Thị Uyên, Phó Chánh Văn phòng Sở, Tổ trưởng Tổ kiểm soát TTHC cho biết: Đơn vị luôn thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai các quy định về TTHC, công bố trên trang Web, hệ thống phần mềm tra cứu điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng có nhu cầu dễ tiếp cận, tra cứu thông tin. Tiếp tục triển khai phần mềm điện tử theo “cơ chế một cửa” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong việc tiếp nhận hồ sơ thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thẩm định kế hoạch đấu thầu và dự án đầu tư theo Luật Đầu tư, tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân khi đến đăng ký dự án đầu tư, theo dõi được quy trình giải quyết các TTHC công khai, minh bạch. Bên cạnh đó, sở tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp với Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh trong việc giải quyết thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, đăng ký con dấu trên hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, nhằm giảm thời gian, đi lại nhiều nơi, nhiều lần cho cả cán bộ thực thi nhiệm vụ và các tổ chức. Đồng thời, thông báo công khai địa chỉ tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định TTHC. Đến nay, đơn vị chưa nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của sở.
Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2013, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục bám sát kế hoạch kiểm soát TTHC của tỉnh, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch rà soát các TTHC, nhằm tạo môi trường thuận lợi để phát huy nội lực của tỉnh và thu hút tốt nguồn lực bên ngoài, đồng thời, đảm bảo quyền lợi chính đáng của tổ chức và cá nhân.

Minh Thảo