Thứ sáu,  02/06/2023

Triển khai các văn bản về công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và SHTT

Qua hội nghị nhằm trang bị cho các đại biểu kiến thức pháp luật về SHTT và TĐC để phục vụ hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

LSO-Ngày 19/12/2012, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị triển khai các văn bản về Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng TĐC và Sở hữu trí tuệ (SHTT) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Dự hội nghị có đại diện các sở, ban, ngành, phòng Kinh tế – Hạ tầng 11 huyện, thành phố, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
tled.JPG” alt=””>
Toàn cảnh hội nghị – Ảnh: Ngọc Hưng
Hội nghị đã nghe báo cáo tình hình hoạt động TĐC năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013. Theo đó, năm 2012 Chi cục TĐC tỉnh Lạng Sơn đã làm tốt công tác tham mưu, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác TĐC; tuyên truyền hoạt động Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2012 tới các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, tư vấn đăng ký mã số, mã vạch cho các doanh nghiệp. Tổ chức kiểm tra chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường như: xăng, dầu, xi măng, mũ bảo hiểm, đồ chơi trẻ em, đồ điện- điện tử. Hội nghị cũng đã phổ biến Luật Đo lường; Nghị định số 86/2012 ngày 19/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường; Quyết định số 1534 ngày 22/10/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Dự án “Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hoá, dịch vụ chủ lực của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2020”; Thông tư số 16/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm trong sản xuất, kinh doanh; những vấn đề cơ bản của SHTT về sở hữu công nghiệp.
Qua hội nghị nhằm trang bị cho các đại biểu kiến thức pháp luật về SHTT và TĐC để phục vụ hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

Nguyễn Thị Phương