Thứ hai,  04/12/2023

Hoạt động hữu nghị Việt Nam – Chi-lê

Ngày 19-12, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Chi-lê tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, nhiệm kỳ 2012-2017.Tới dự có Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Văn Kiền, Đại sứ Chi-lê tại Việt Nam P.U-ru-ti-a và đông đảo thành viên Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Chi-lê.Đại hội đã thảo luận và thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2005 - 2012 và đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2012 - 2017; công bố danh sách các thành viên Ban Chấp hành khóa mới. Đồng chí Nguyễn Văn Tích, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Chi-lê được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Chi-lê nhiệm kỳ II.Nhân dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao Kỷ niệm chương Vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc và Bằng khen tặng các hội viên Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Chi-lê, nhằm biểu dương và ghi nhận những đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy quan hệ hữu...

Ngày 19-12, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Chi-lê tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, nhiệm kỳ 2012-2017.
Tới dự có Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Văn Kiền, Đại sứ Chi-lê tại Việt Nam P.U-ru-ti-a và đông đảo thành viên Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Chi-lê.
Đại hội đã thảo luận và thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2005 – 2012 và đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2012 – 2017; công bố danh sách các thành viên Ban Chấp hành khóa mới. Đồng chí Nguyễn Văn Tích, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Chi-lê được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Chi-lê nhiệm kỳ II.
Nhân dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao Kỷ niệm chương Vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc và Bằng khen tặng các hội viên Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Chi-lê, nhằm biểu dương và ghi nhận những đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Theo Nhandan