Thứ sáu,  02/06/2023

Văn Quan: Nhiều giải pháp để giải quyết đơn thư

LSO-Cũng như nhiều địa phương khác, đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị trên địa bàn huyện Văn Quan hầu hết là thuộc lĩnh vực đất đai. Nguyên nhân là các hộ dân tranh chấp đất, rừng của cha ông để lại, không đồng tình với giá đền bù giải phóng mặt bằng, đền bù tài sản trên đất… Để giải quyết các vụ việc nhanh chóng, dứt điểm, tạo điều kiện cho người dân yên tâm lao động, sản xuất, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cấp ủy, chính quyền huyện Văn Quan đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tuyên truyền, đối thoại…, đem lại kết quả tích cực trong giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ cho công dân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện Văn QuanHuyện Văn Quan gồm có 24 xã, thị trấn, người dân chủ yếu sống bằng làm nông nghiệp. Trong những năm qua, tốc độ đô thị hóa mạnh, quy hoạch, giải phòng nhiều mặt bằng để xây dựng các công...

LSO-Cũng như nhiều địa phương khác, đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị trên địa bàn huyện Văn Quan hầu hết là thuộc lĩnh vực đất đai. Nguyên nhân là các hộ dân tranh chấp đất, rừng của cha ông để lại, không đồng tình với giá đền bù giải phóng mặt bằng, đền bù tài sản trên đất… Để giải quyết các vụ việc nhanh chóng, dứt điểm, tạo điều kiện cho người dân yên tâm lao động, sản xuất, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cấp ủy, chính quyền huyện Văn Quan đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tuyên truyền, đối thoại…, đem lại kết quả tích cực trong giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.
Hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ cho công dân tại bộ phận
tiếp nhận và trả kết quả của huyện Văn Quan
Huyện Văn Quan gồm có 24 xã, thị trấn, người dân chủ yếu sống bằng làm nông nghiệp. Trong những năm qua, tốc độ đô thị hóa mạnh, quy hoạch, giải phòng nhiều mặt bằng để xây dựng các công trình công cộng, chính sách đất đai cũng có sự thay đổi… trong khi đó, nhận thức của người dân về pháp luật còn hạn chế. Do vậy, tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị trên địa bàn gia tăng. Lượng đơn thư tăng, nếu không được giải quyết kịp thời sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý, đời sống và sản xuất của người dân. Trước thực trạng đó, cấp ủy, chính quyền huyện đã đặc biệt quan tâm công tác giải quyết đơn thư, thực hiện nhiều giải pháp nhằm giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc để người dân yên tâm, ổn định sản xuất. UBND huyện chỉ đạo phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền về Luật đất đai, Luật khiếu nại, tố cáo tới người dân; thường xuyên kiểm tra tình hình tiếp dân, giải quyết đơn thư của các đơn vị, địa phương nhằm xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc và đôn đốc trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. Để nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư, huyện còn chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn phải tổ chức thi hành nghiêm túc, dứt điểm các vụ việc đã có quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu lực pháp luật. Bên cạnh đó, chú trọng công tác phối hợp giữa các ngành, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức đối thoại với dân để giải quyết đơn thư. Bà Liễu Kim Chiến, Phó Chánh Thanh tra huyện cho biết: Thực hiện theo chỉ đạo, Thanh tra huyện luôn phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan, tổ chức chính trị xã hội tổ chức đối thoại với các bên, tiến hành thẩm tra, xác minh thực tế khi giải quyết các vụ việc khiếu nại. Trong cuộc đối thoại, các ngành lắng nghe ý kiến của các bên, tìm căn cứ, nguyên nhân mà họ khiếu nại… Từ đó, tuyên truyền, giải thích về cơ chế, chính sách pháp luật hiện hành cho các bên hiểu để chấp hành. Trong năm 2012, huyện quản lý tổng số 103 đơn, trong đó có 57 đơn thuộc thẩm quyền của UBND huyện và các phòng ban chuyên môn (7 đơn khiếu nại, tố cáo; 50 đơn kiến nghị, đề nghị). Do có sự phối hợp tích cực trong công việc, huyện đã giải quyết xong 100% số đơn khiếu nại, tố cáo. Đối với các đơn thư kiến nghị, đề nghị thuộc thẩm quyền, UBND huyện và các phòng ban trực thuộc đã giải quyết xong 80% số đơn thư; các đơn thư kiến nghị, đề nghị không thuộc thẩm quyền được chuyển kịp thời cho các ngành chức năng: toà án nhân dân, công an… và hướng dẫn công dân đến UBND các xã để giải quyết.

Nhờ chỉ đạo sát sao và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, nên chất lượng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị trên địa bàn huyện từng bước nâng lên, giải quyết đơn thư kịp thời (chỉ tồn 10 đơn đang trong quá trình xem xét, giải quyết), số đơn thư phát sinh giảm dần trong 2 năm trở lại đây, năm 2012 giảm 15 đơn so với cùng kì… Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác giải quyết đơn thư còn một số tồn tại, khó khăn, đó là năng lực một số cán bộ còn hạn chế, nhận thức của người dân chưa cao… nên nhiều khi giải quyết công việc còn lúng túng, chậm so với kế hoạch. Khắc phục những tồn tại đó để không ngừng nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư, huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về pháp luật, nhất là pháp luật về đất đai, tiếp tục chỉ đạo sát sao các ban, ngành, tổ chức nâng cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ trong giải quyết đơn thư, phấn đấu giải quyết dứt điểm các đơn thư phát sinh.

Lâm Như