Thứ tư,  06/12/2023

HĐND thành phố Lạng Sơn, huyện Lộc Bình tổ chức kỳ họp cuối năm

Tại kỳ họp HĐND huyện Lộc Bình lần này (trong 2 ngày 20 và 21/12) sẽ thảo luận thông qua dự thảo 3 nghị quyết, đó là Nghị quyết của HĐND huyện về tình hình thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, Nghị quyết về việc quyết định phân bổ thu ngân sách địa bàn, chi ngân sách địa phương và nghị quyết về chương trình hoạt động, kiểm tra, giám sát của HĐND, các ban HĐND huyện năm 2013.

LSO-Trong 2 ngày 19-20/12/2012, HĐND thành phố Lạng Sơn đã tổ chức kỳ họp thứ 7, khoá XIX, nhiệm kỳ 2011-2016, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2012, định hướng nhiệm vụ năm 2013. Dự kỳ họp có các đồng chí: Phùng Thanh Kiểm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh .
Đồng chí Phùng Thanh Kiểm phát biểu tại kỳ họp
Các đại biểu tham dự kỳ họp đã tập trung nghiên cứu, thảo luận 22 báo cáo, tờ trình trên mọi lĩnh vực hoạt động KT-XH, an ninh – quốc phòng, chỉnh trang đô thị, giải phóng mặt bằng, đất đai, tư pháp, thanh tra…và các chương trình an sinh xã hội của thành phố, nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được cũng như chỉ ra những hạn chế, yếu kém để từ đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH trong năm 2013. Đặc biệt ở phiên chất vấn, trả lời chất vấn và thảo luận diễn ra rất sôi nổi, các đại biểu đã quan tâm góp ý với tinh thần trách nhiệm và chất lượng cao. Năm 2012, mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đồng thuận của nhân dân, thành phố đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ năm 2012. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 10,8%; trong đó, nông, lâm, ngư nghiệp tăng 2,1%; công nghiệp – xây dựng tăng 9,7%; thương mại, dịch vụ 11,7%. GDP bình quân đầu người tính theo giá hiện hành ước đạt 47,7 triệu đồng/năm.tập trung thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc phòng được giữ vững. n, bên cạnh kết quả đạt được, cũng còn những color:black”>, hoạch, sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn…Năm 2013, thành phố phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP đạt từ 11-12%, trong đó, thương mại – dịch vụ tăng 11-12%; công nghiệp – xây dựng tăng 12-13%; nông lâm nghiệp tăng từ 2-3%…
Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng cũng như kết quả đạt được trong thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT-XH, an ninh quốc phòng của thành phố. Đồng chí nhấn mạnh: thành phố Lạng Sơn cần tiếp tục phát huy thế mạnh thương mai, dịch vụ, tập trung phát triển hạ tầng kỹ thuật như bến bãi, đường sá, tạo môi trường, cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, duy trì năng lực sản xuất hiện có…nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT-XH năm 2013
Sau khi nghiên cứu, thảo luận, kỳ họp đã thông qua 4 nghị quyết.
* Ngày 20/12/2012, HĐND huyện Lộc Bình tổ chức kỳ họp thứ năm khóa XVIII nhiệm kỳ 2011-2016, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2012, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội, thu, chi ngân sách năm 2013. Tham dự kỳ họp có lãnh đạo cấp ủy, chính quyền huyện và 29 xã, thị trấn trên địa bàn.
Đoàn Chủ tịch và Thư ký kỳ họp
Theo báo cáo tổng hợp đánh giá về tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của huyện Lộc Bình cho thấy, mặc dù trong năm 2012 tình hình kinh tế-xã hội của huyện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền nên nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội của huyện cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Tổng diện tích gieo trồng đạt 100,58% kế hoạch, tăng 2,3%; sản lượng lương thực cây có hạt đạt 101,05% kế hoạch, tăng 19,80%, diện tích trồng rừng đạt 108,6% kế hoạch, tăng 13,43% so với cùng kỳ năm 2011… Công tác giao thông, thủy lợi, xây dựng nông thôn mới có những chuyển biến tích cực. Trong số 24 chỉ tiêu chính của kế hoạch năm 2012 có 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 13 chỉ tiêu đạt kế hoạch và 4 chỉ tiêu không đạt kế hoạch. Về kế hoạch năm 2013 huyện tiếp tục tập trung lãnh đạo, điều hành giữ vững ổn định kinh tế, phấn đấu tốc độ tăng trưởng bằng hoặc cao hơn năm 2012, chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng từng bước hiện đại hóa nhằm nâng cao năng suất chất lượng, đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống người dân, thực hiện tốt chính sách đảm bảo an sinh xã hội.
Tại kỳ họp HĐND huyện Lộc Bình lần này (trong 2 ngày 20 và 21/12) sẽ thảo luận thông qua dự thảo 3 nghị quyết, đó là Nghị quyết của HĐND huyện về tình hình thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2013, Nghị quyết về việc quyết định phân bổ thu ngân sách địa bàn, chi ngân sách địa phương và nghị quyết về chương trình hoạt động, kiểm tra, giám sát của HĐND, các ban HĐND huyện năm 2013.

Minh Thảo - Công Quân