Thứ ba,  03/10/2023

Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Chiều 20/12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã họp cho ý kiến về việc Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5( khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: TTXVNBáo cáo tại cuộc họp nêu rõ: Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết, kinh tế tập thể, khu vực kinh tế tập thể có những chuyển biến nhất định: Các hợp tác xã đã cơ bản hoàn thành việc chuyển đổi các hợp tác xã cũ theo quy định của Luật hợp tác xã. Số lượng tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tăng và phát triển trên tất cả các ngành nghề, lĩnh vực, vùng miền. Cả nước có 9.650 hợp tác xã mới được thành lập.Đến nay đã có 54 liên hiệp hợp tác xã, thu hút trên 1.500 hợp tác xã tham gia. Nhiều hợp tác xã, liên hợp tác xã được củng cố, đổi mới mô hình tổ chức, quản lý và...

Chiều 20/12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã họp cho ý kiến về việc Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5( khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: TTXVN

Báo cáo tại cuộc họp nêu rõ: Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết, kinh tế tập thể, khu vực kinh tế tập thể có những chuyển biến nhất định: Các hợp tác xã đã cơ bản hoàn thành việc chuyển đổi các hợp tác xã cũ theo quy định của Luật hợp tác xã. Số lượng tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tăng và phát triển trên tất cả các ngành nghề, lĩnh vực, vùng miền. Cả nước có 9.650 hợp tác xã mới được thành lập.

Đến nay đã có 54 liên hiệp hợp tác xã, thu hút trên 1.500 hợp tác xã tham gia. Nhiều hợp tác xã, liên hợp tác xã được củng cố, đổi mới mô hình tổ chức, quản lý và hoạt động trở thành hợp tác xã, liên hợp tác xã kiểu mới, hoạt động có hiệu quả đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu của các thành viên, xã viên. Liên kết giữa hợp tác xã với các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác bước đầu được tăng cường. Một số liên hiệp hợp tác xã được thành lập và hoạt động có hiệu quả. Các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có những đóng góp quan trọng thúc đẩy kinh tế phát triển và giải quyết các vấn đề xã hội, đặc biệt ở vùng nông thôn, tạo việc làm cho 10 triệu xã viên và hơn 2 triệu lao động…

Tại cuộc họp, tập thể Bộ Chính trị và đại diện các bộ, ngành đã thảo luận đánh giá những kết quả nổi bật đã đạt được trong 10 năm qua, phân tích những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; nêu mục tiêu, định hướng, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Thay mặt Bộ Chính trị kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh cố gắng của Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể đã cùng với các cơ quan, ban, ngành, địa phương chuẩn bị công phu Tờ trình, báo cáo tổng kết với nhiều tài liệu, nêu những đề xuất, kiến nghị với Bộ Chính trị. Tuy nhiên, các ý kiến tại cuộc họp cũng cho rằng báo cáo chưa đi sâu, chưa trúng, số liệu chưa cập nhật, sắp tới Ban Chỉ đạo cần hoàn thiện thêm. Tổng Bí thư nêu ví dụ: đi sâu vào thực tế có nhiều mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, dịch vụ, hợp tác xã đánh cá trên biển, một số mô hình rất hay, làm ăn có hiệu quả.

Tổng Bí thư nêu rõ: Thời gian qua, các cơ quan Đảng Nhà nước và hệ thống chính trị đã nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, đặc biệt là việc xây dựng các cơ chế chính sách và thể chế hóa. Kinh tế tập thể, khu vực kinh tế tập thể đã có chuyển biến nhất định. Thực tiễn cho thêm nhận thức: hợp tác xã là cần thiết, hợp tác là một tất yếu kinh tế, là yêu cầu khách quan, là đòi hỏi của cuộc sống.

Tuy nhiên, cho đến nay, kinh tế tập thể vẫn chưa thoát khỏi tình trạng yếu kém kéo dài, chưa đạt được mục tiêu Nghị quyết đặt ra. Nhiều hạn chế yếu kém được chỉ ra qua sơ kết 5 năm đến nay vẫn chưa được khắc phục: về quy mô, phạm vi, mô hình tổ chức, đào tạo cán bộ, cơ chế quản lý; hiệu quả và đóng góp của kinh tế tập thể. Có nhiều nguyên nhân chủ quan, khách quan của những hạn chế yếu kém, đặc biệt nguyên nhân chủ yếu là nhận thức về kinh tế tập thể và các quan điểm phát triển kinh tế tập thể chưa đầy đủ, chưa thống nhất, có lúc lúng túng; chưa nhận thức đầy đủ, toàn diện bản chất, vai trò của kinh tế tập thể, thậm chí còn đồng nhất hợp tác xã với doanh nghiệp; công tác chỉ đạo chưa ráo riết, quyết liệt…

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể là vấn đề mới, rất khó khăn, thực hiện lâu dài, thường xuyên. Sắp tới cần tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) và Chỉ thị 20 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Bộ Chính trị đặc biệt nhấn mạnh phải thống nhất nhận thức đầy đủ, đúng đắn hơn bản chất, vai trò của kinh tế tập thể, tạo thống nhất cao trong thực hiện; cần đẩy mạnh việc hoàn thiện thể chế, xây dựng cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể; triển khai thật tốt Luật hợp tác xã mới được Quốc hội sửa đổi, bổ sung năm 2012 .

Các cơ quan chức năng phối hợp nghiên cứu xây dựng mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã kiểu mới phù hợp với từng lĩnh vực ngành nghề và vùng miền, từ đó nhân rộng những mô hình thành công; tăng cường, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, tạo điều kiện cho HTX phát triển về đất đai, vốn, cơ chế, chính sách, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn…

Các cấp ủy Đảng, chính quyền cần quan tâm sát sao hơn nữa trong công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện. Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cần tiếp tục đổi mới, nâng cao vai trò và có những đóng góp tích cực, thiết thực hơn nữa trong việc thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế tập thể.

Bộ Chính trị thống nhất ban hành Kết luận về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, phù hợp với tình hình mới, nhất là sau khi có Luật hợp tác xã mới.

Theo Dangcongsan.vn