Thứ sáu,  02/06/2023

Mãi mãi xứng danh bộ đội Cụ Hồ

Tự hào với truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và truyền thống vẻ vang của quê hương, lực lượng vũ trang quân sự tỉnh Lạng Sơn nguyện ra sức phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; tô thắm thêm truyền thống và mãi mãi xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

LSO-Trong tháng 12 lịch sử này, cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn vui mừng, phấn khởi kỷ niệm 40 năm chiến thắng “Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không” (12/1972-12/2012), 68 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2012), 23 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2012).
Đại tá Hoàng Công Hàm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh
Nhìn lại chặng đường lịch sử 68 năm qua, chúng ta vô cùng tự hào về bản chất cách mạng và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, một quân đội do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo và giáo dục; một quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu đã lập nên những chiến công oanh liệt trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc vì độc lập, tự do của Tổ quốc, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và công cuộc đổi mới, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Nguồn gốc sức mạnh và truyền thống quyết chiến, quyết thắng của quân đội ta đều được bắt nguồn từ sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; tình thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân. Tên gọi “Bộ đội Cụ Hồ”, bộ đội “của dân, do dân, vì dân” mãi mãi là niềm tự hào của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, khẳng định bản chất cách mạng và phẩm chất cao quý của quân đội ta.
Trong thời kỳ đổi mới, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực; trước sự chống phá quyết liệt của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch bằng chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ, quân đội ta đã tỏ rõ sự kiên định về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, chấp hành nghiêm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Luôn luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cùng toàn dân đánh bại âm mưu, hành động chống phá của kẻ thù, góp phần giữ vững ổn định chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, xây dựng địa bàn vững mạnh. Đồng thời, tập trung xây dựng quân đội theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại ”. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp uỷ đảng, sự phối hợp giúp đỡ của các cơ quan, ban, ngành và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, lực lượng vũ trang quân sự tỉnh đã đoàn kết chặt chẽ, trên, dưới đồng lòng, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn; chấp hành nghiêm túc và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tạo được bước chuyển biến tiến bộ quan trọng, nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; trình độ sẵn sàng chiến đấu được nâng lên, cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhất trí cao và thực hiện có hiệu quả mọi chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên; luôn luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Lạng Sơn. Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, công cuộc đổi mới của đất nước đã giành được những thành tựu quan trọng. Đất nước ta đang đứng trước những cơ hội lớn nhưng cũng còn không ít những nguy cơ, thách thức. Các thế lực thù địch vẫn chưa từ bỏ âm mưu thủ đoạn chống phá cách mạng nước ta, hòng xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa trên đất nước ta. Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ngày nay đã có bước phát triển mới, đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với lực lượng vũ trang. Trước yêu cầu của tình hình nhiệm vụ trong giai đoạn mới, để giữ vững và không ngừng phát huy truyền thống anh hùng, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Lạng Sơn, đòi hỏi lực lượng vũ trang quân sự tỉnh phải quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, đoàn kết hiệp đồng chặt chẽ, tiếp tục phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Trong đó cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu: Tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, nhất là chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.
Xây dựng lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
ngày càng hùng mạnh – Ảnh: Dương Nguyên
Tích cực, chủ động làm tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc. Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” sát thực tế chiến đấu và yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng vũ trang địa phương, nâng cao trình độ chỉ huy, tham mưu, quản lý và huấn luyện của đội ngũ cán bộ các cấp, cũng như trình độ kỹ, chiến thuật của bộ đội. Thường xuyên củng cố lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên bảo đảm số lượng, có chất lượng, tổ chức chặt chẽ, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, huấn luyện quân sự, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu, phát huy vai trò làm nòng cốt giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị trên địa bàn, làm tốt công tác vận động quần chúng, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng “Thế trận lòng dân”, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân vững mạnh. Chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sơ Đảng. Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và cuộc vận động “Quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”.
Lão chiến sĩ cách mạng Bắc Sơn Hà Khai Lạc với chiến sĩ tiểu đoàn Bắc Sơn
trước thời gian vào Nam chiến đấu (Ảnh chụp năm 1969) – Tác giả: Vũ Bách
Tự hào với truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và truyền thống vẻ vang của quê hương, lực lượng vũ trang quân sự tỉnh Lạng Sơn nguyện ra sức phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; tô thắm thêm truyền thống và mãi mãi xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại tá Hoàng Công Hàm