Thứ sáu,  02/06/2023

Hội nghị giới thiệu nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo

Sau khi nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy quán triệt, các đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh đã nghe phổ biến tiêu chuẩn, cơ cấu nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các chức danh chủ chốt của tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Các đại biểu đã nghiên cứu, xem xét và bỏ phiếu giới thiệu theo quy định.

LSO-Ngày 21/12/2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Tham dự còn có các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV; bí thư và phó bí thư các đảng đoàn, ban cán sự đảng; các đồng chí trưởng và phó các ban, sở, ngành, MTTQ, các đoàn thể tỉnh và tương đương; bí thư và phó bí thư các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; chủ tịch và phó chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thành phố.
Đồng chí Phùng Thanh Kiểm phát biểu chỉ đạo hội nghị – Ảnh: Đình Quang
Tại hội nghị, đồng chí Phùng Thanh Kiểm đã phát biểu khai mạc quán triệt mục đích, yêu cầu của hội nghị. Đồng chí nhấn mạnh, từ yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, từ tình hình thực tế đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị, đặc biệt là phải trên cơ sở xác định yêu cầu về xây dựng đội ngũ cán bộ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đủ phẩm chất và năng lực tiêu biểu cho trí tuệ, đạo đức, sự đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ, có 3 độ tuổi để đảm bảo tính liên tục kế thừa và phát triển, có số lượng và cơ cấu hợp lý để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng. Đồng thời đề nghị các đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh nắm vững yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu và phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm để giới thiệu nguồn nhân sự cho tỉnh.
Sau khi nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy quán triệt, các đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh đã nghe phổ biến tiêu chuẩn, cơ cấu nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các chức danh chủ chốt của tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Các đại biểu đã nghiên cứu, xem xét và bỏ phiếu giới thiệu theo quy định.

Thanh Huyền