Thứ sáu,  02/06/2023

Giao ban trực tuyến công tác thi đua khen thưởng toàn quốc: Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm

LSO - Sáng 22/12/2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã dự hội nghị giao ban trực tuyến công tác thi đua khen thưởng toàn quốc, sơ kết 1 năm tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đồng chí Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước chủ trì hội nghị.Năm 2012, công tác thi đua khen thưởng toàn quốc đã có bước phát triển vượt bậc, đã động viên khích lệ được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua các phong trào đóng góp chung cho sự nghiệp phát triển đất nước. Công tác tham mưu, chỉ đạo, của các ngành, đoàn thể trong thực hiện các phong trào ngày càng sát, sâu rộng và có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn. Công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến được quan tâm. Việc tôn vinh người tốt, việc tốt ngày càng được quan tâm. Một số cơ quan, ban ngành đã xây dựng được chuyên mục, Website, tổ chức các cuộc thi viết về người tốt việc tốt. Qua các phong trào, các tấm gương trong cuộc sống đã phát huy ảnh hưởng, tạo...

LSO – Sáng 22/12/2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã dự hội nghị giao ban trực tuyến công tác thi đua khen thưởng toàn quốc, sơ kết 1 năm tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đồng chí Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước chủ trì hội nghị.
Năm 2012, công tác thi đua khen thưởng toàn quốc đã có bước phát triển vượt bậc, đã động viên khích lệ được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua các phong trào đóng góp chung cho sự nghiệp phát triển đất nước. Công tác tham mưu, chỉ đạo, của các ngành, đoàn thể trong thực hiện các phong trào ngày càng sát, sâu rộng và có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn. Công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến được quan tâm. Việc tôn vinh người tốt, việc tốt ngày càng được quan tâm. Một số cơ quan, ban ngành đã xây dựng được chuyên mục, Website, tổ chức các cuộc thi viết về người tốt việc tốt. Qua các phong trào, các tấm gương trong cuộc sống đã phát huy ảnh hưởng, tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội. Công tác khen thưởng đã được nâng cao về chất lượng, chặt chẽ, chính xác, công khai, tăng cường khen thưởng những người lao động trực tiếp. Kết quả khen thưởng thường xuyên chiếm 19,59%, khen thưởng đột xuất, chuyên đề chiếm 1,24%, khen thưởng niên hạn chiếm 52,37%, khen thưởng thành tích chiếm 24,6%, các danh hiệu vinh dự nhà nước, danh hiệu thi đua 2,72%… Đặc biệt phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới mặc dù mới được triển khai phát động nhưng đã đạt nhiều thành tựu đáng khích lệ. Đến tháng 6/2012, cả nước đã xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức thi đua xây dựng nông thôn mới. Đăng ký xong 62 huyện điểm và 200 xã điểm toàn quốc. Các cơ quan ban ngành đã xây dựng các chương trình cùng cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới. Các cụm thi đua cũng ký giao ước thi đua xây dựng nông thôn mới bằng các phong trào cụ thể.

Tại hội nghị đã có 8 ý kiến tham luận, 17 bộ ngành đăng ký phát biểu các ý kiến đóng góp đổi mới công tác thi đua, tuyên truyền, thi đua xây dựng nông thôn mới để phong trào thi đua những năm tiếp theo thực sự hiệu quả như mong đợi. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã biểu dương các bộ ban ngành đã làm tốt công tác tuyên truyền, có kế hoạch bố trí công tác thi đua khen thưởng cấp huyện, ngành đã mở rộng công tác bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng, nâng cao năng lực thực hành, có trao đổi học tập kinh nghiệm, qua đó đã làm cho đất nước có những bước chuyển mới, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị. Trong năm 2013 cần làm tốt công tác tuyên truyền, nhân rộng, khen đúng, khen kịp thời đột xuất để động viên khích lệ. Tăng cường mối quan hệ phối kết hợp thi đua khen thưởng. Nâng cao chất lượng công tác cũng như trình độ cán bộ phong trào. Chọn phong trào cho đúng, trúng, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới. Tự chủ trong thi đua khen thưởng, dân chủ, rộng rãi. Đây sẽ là nhân tố tích cực phát huy thắng lợi để đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm, cố gắng ấy sẽ là động lực năm 2013 thi đua khen thưởng toàn quốc tạo khí thế mới.

Tin ảnh: Đông Bắc - Tuấn Bách