Thứ sáu,  02/06/2023

Thành uỷ Lạng Sơn tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn đã tặng giấy khen cho 20 tập thể và 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết.

LSO-Ngày 21/12/2012, Thành uỷ Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị điểm tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khoá VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Dự hội nghị có đồng chí Tô Hùng Khoa, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành; lãnh đạo một số huyện trong tỉnh.
Đồng chí Tô Hùng Khoa phát biểu tại hội nghị
Trong 15 năm qua, thành phố Lạng Sơn thường xuyên chú trọng việc giữ gìn và phát huy nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Nhiều giá trị văn hoá truyền thống trong gia đình và cộng đồng được phát huy. Nếp sống văn hoá đô thị được quan tâm xây dựng, hình thành nhiều nét đẹp văn hoá trong đời sống nhân dân. Sinh hoạt văn hoá, môi trường văn hoá trong các khu dân cư lành mạnh hơn, thuần phong mỹ tục được bảo vệ, gìn giữ, hạn chế sự tác động của cơ chế thị trường đối với các hoạt động văn hoá. Cùng với việc khôi phục, phát huy các lễ hội cổ truyền, gắn với lịch sử cách mạng và kháng chiến, nét sinh hoạt văn hoá trong lễ hội mang đậm bản sắc văn hoá Xứ Lạng. Các di tích lịch sử, văn hoá trên địa bàn, những nét nghệ thuật dân gian độc đáo của các dân tộc thiểu số như hát then-đàn tính, hát sli, hát lượn, trang phục đồng bào dân tộc…tiếp tục được giữ gìn và phát huy. Ý thức trách nhiệm của mỗi người dân tham gia xây dựng đời sống văn hoá cơ sở ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn có những hạn chế như: còn có cơ sở chưa quan tâm đúng mức đến công tác triển khai thực hiện Nghị quyết; một số phong trào văn hoá, cuộc vận động còn mang tính hình thức; các sản phẩm văn hoá độc hại, mặt trái của cơ chế thị trường tiếp tục tác đông, ảnh hưởng đến giáo dục lý tưởng, lẽ sống cho thanh niên…
Lãnh đạo UBND thành phố tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân
có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đảm bảo hiệu quả, thiết thực; các trường học chú trọng giáo dục nhân cách sống cho thế hệ trẻ; tập trung xây dựng thành phố xanh-sạch-đẹp; tăng cường biểu diễn, sáng tác, quảng bá các loại hình văn hoá dân tộc nhằm duy trì và phát huy những giá trị văn hoá mang đậm bản sắc Xứ Lạng…
Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn đã tặng giấy khen cho 20 tập thể và 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết.

Minh Thảo