Thứ sáu,  02/06/2023

Biểu dương người có uy tín tiêu biểu bốn tỉnh vùng Tây Bắc

Ngày 24-12, tại Điện Biên, Ban Chỉ đạo Tây Bắc tổ chức Hội nghị Biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số bốn tỉnh vùng Tây Bắc năm 2012, gồm: Điện Biên, Sơn La, Lai Châu và Lào Cai. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc dự và chủ trì hội nghị.Cùng dự hội nghị, có đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND bốn tỉnh vùng Tây Bắc và 220 đại biểu tiêu biểu cho 5.552 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của bốn tỉnh, với nhiều lứa tuổi, hoạt động ở nhiều lĩnh vực xã hội như: Người cao tuổi, Trưởng bản, Trưởng dòng họ, cán bộ công chức, đương chức, người về hưu, nhân sĩ, trí thức, nông dân, công nhân...Sau năm năm thực hiện Chỉ thị 06/2008/CT-TTg ngày 1-2-2008 của Thủ tướng Chính phủ về "phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", nhiều tấm...
Ngày 24-12, tại Điện Biên, Ban Chỉ đạo Tây Bắc tổ chức Hội nghị Biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số bốn tỉnh vùng Tây Bắc năm 2012, gồm: Điện Biên, Sơn La, Lai Châu và Lào Cai. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc dự và chủ trì hội nghị.

Cùng dự hội nghị, có đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND bốn tỉnh vùng Tây Bắc và 220 đại biểu tiêu biểu cho 5.552 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của bốn tỉnh, với nhiều lứa tuổi, hoạt động ở nhiều lĩnh vực xã hội như: Người cao tuổi, Trưởng bản, Trưởng dòng họ, cán bộ công chức, đương chức, người về hưu, nhân sĩ, trí thức, nông dân, công nhân…

Sau năm năm thực hiện Chỉ thị 06/2008/CT-TTg ngày 1-2-2008 của Thủ tướng Chính phủ về “phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, nhiều tấm gương tiêu biểu về người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc nói chung và các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu và Lào Cai nói riêng đã được cộng đồng tôn vinh và được cấp ủy, chính quyền các cấp khen thưởng. Được sự tin tưởng, bầu chọn của dòng tộc, đồng bào trong các thôn, bản nơi sinh sống, 220 đại biểu về dự hội nghị nói riêng cùng hơn 28 nghìn người có uy tín của vùng Tây Bắc, đã đóng góp nhiều công sức, trí tuệ vào nhiều lĩnh vực: Tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; vận động người di dân, tái định cư…

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những đóng góp của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc và người có uy tín tiêu biểu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc vùng Tây Bắc luôn là người đi đầu trong các lĩnh vực; là nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, là hạt nhân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong khu vực. Phó Thủ tướng cũng đề nghị người có uy tín cần tiếp tục nêu cao vai trò nòng cốt của mình trên các mặt hoạt động của đời sống xã hội: vận động người dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; động viên con em, người thân trong gia đình, dòng họ phát triển sản xuất, ổn định đời sống, xóa đói, giảm nghèo; kiên quyết ngăn chặn mọi âm mưu chia rẽ đoàn kết dân tộc; không di cư tự do.

Theo Nhandan