Thứ ba,  06/06/2023

Nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Sáng 24-12, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội thảo khoa học "Những nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 liên quan đến vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Công an nhân dân". Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an phát biểu khai mạc và chỉ đạo hội thảo.16 báo cáo của các đại biểu, các nhà khoa học thuộc lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã tập trung vào các vấn đề: Thực trạng thi hành các quy định của Hiến pháp năm 1992 liên quan đến vị trí, chức năng, nhiệm vụ của CAND trong thời gian qua; xác định những hạn chế, vướng mắc, trong quy định của Hiến pháp năm 1992 liên quan đến an ninh, trật tự cần sửa đổi, bổ sung; các biện pháp động viên, khuyến khích cán bộ, chiến sĩ công an và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Hiến pháp... Phát biểu ý kiến tại hội thảo, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang nêu rõ: Do vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của Hiến pháp năm 1992, có nhiều vấn đề đặt...
Sáng 24-12, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội thảo khoa học “Những nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 liên quan đến vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Công an nhân dân”. Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an phát biểu khai mạc và chỉ đạo hội thảo.

16 báo cáo của các đại biểu, các nhà khoa học thuộc lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã tập trung vào các vấn đề: Thực trạng thi hành các quy định của Hiến pháp năm 1992 liên quan đến vị trí, chức năng, nhiệm vụ của CAND trong thời gian qua; xác định những hạn chế, vướng mắc, trong quy định của Hiến pháp năm 1992 liên quan đến an ninh, trật tự cần sửa đổi, bổ sung; các biện pháp động viên, khuyến khích cán bộ, chiến sĩ công an và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Hiến pháp…

Phát biểu ý kiến tại hội thảo, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang nêu rõ: Do vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của Hiến pháp năm 1992, có nhiều vấn đề đặt ra cho các cấp, các ngành, trong đó có lực lượng CAND trong việc tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, bảo đảm chặt chẽ, khoa học, chất lượng và đúng tiến độ. Để có thêm luận cứ thực tiễn, lý luận đóng góp với Đảng, Nhà nước về các vấn đề có liên quan tới quy định về vị trí , chức năng, nhiệm vụ của CAND, cũng như các quy định khác trong Hiến pháp.

Theo Nhandan