Thứ tư,  07/12/2022

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người mù Việt Nam lần thứ VIII

Ngày 25/12, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người mù Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2012 – 2017 chính thức khai mạc. Tham dự Đại hội có 456 đại biểu, đại diện cho gần 1 triệu cán bộ, hội viên trong cả nước.Dự Đại hội có: Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi lẵng hoa chúc mừng. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: HM)Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người mù Việt Nam lần thứ VIII có nhiệm vụ quan trọng là tổng kết, đánh giá một cách khách quan, toàn diện kết quả, thành tích, những yếu kém, khuyết điểm, rút ra những bài học kinh nghiệm thiết thực nhất trong hoạt động của Hội nhiệm kỳ qua; quyết định phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp trong nhiệm kỳ tới; xem xét, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội cho phù hợp với giai đoạn mới, đồng thời lựa chọn để bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2012 -...

Ngày 25/12, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người mù Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2012 – 2017 chính thức khai mạc. Tham dự Đại hội có 456 đại biểu, đại diện cho gần 1 triệu cán bộ, hội viên trong cả nước.

Dự Đại hội có: Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi lẵng hoa chúc mừng.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: HM)

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người mù Việt Nam lần thứ VIII có nhiệm vụ quan trọng là tổng kết, đánh giá một cách khách quan, toàn diện kết quả, thành tích, những yếu kém, khuyết điểm, rút ra những bài học kinh nghiệm thiết thực nhất trong hoạt động của Hội nhiệm kỳ qua; quyết định phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp trong nhiệm kỳ tới; xem xét, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội cho phù hợp với giai đoạn mới, đồng thời lựa chọn để bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2007- 2012 do Phó Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam Nguyễn Xuân Hưởng trình bày tại Đại hội cho biết: nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù còn nhiều khó khăn về cơ chế chính sách, kinh phí, cơ sở vật chất…nhưng toàn thể cán bộ, hội viên Hội Người mù Việt Nam đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ VII của Hội đề ra và Nghị quyết Đại hội X, XI của Đảng, nhiều mặt vượt chỉ tiêu; góp phần củng cố tổ chức Hội, đời sống người mù được cải thiện cả về vật chất lẫn tinh thần. 5 năm qua, các cấp Hội đã không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, củng cố và phát triển tổ chức, phát triển hội viên, đáp ứng cơ bản yêu cầu phát triển của tổ chức Hội.

Các cấp Hội cũng đã triển khai tích cực, có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, hòa nhập với cộng đồng” do Trung ương Hội Người mù phát động và các phong trào khác cũng được triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, hội viên. Cũng trong nhiệm kỳ qua, chương trình việc làm và chăm sóc đời sống cho cán bộ hội viên được các cấp Hội trong cả nước thực hiện có hiệu quả, thông qua những chương trình cụ thể từng bước giúp người mù có việc làm ổn định, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Các đại biểu tham dự Đại hội. (Ảnh: HM)

Với mục tiêu tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo, đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, hội nhập, phấn đấu vươn lên vì hạnh phúc của người mù, nhiệm kỳ 2012- 2017, Hội Người mù Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò, trí tuệ tập thể và trách nhiệm cá nhân, nâng cao năng lực quản lý, đẩy mạnh các hoạt động, phong trào thi đua với nội dung cụ thể, thiết thực, gắn với các chương trình, mục tiêu của Nhà nước và địa phương. Đẩy mạnh công tác tạo việc làm, nâng cao mức sống của người mù, chủ động phối hợp với các Bộ, ngành tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, mục tiêu quốc gia về việc làm, dạy nghề, xóa đói giảm nghèo, truyền thông dân số kế hoạch hóa gia đình…giúp người mù có cuộc sống ổn định. Tiếp tục chú trọng công tác tuyền truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến từng cán bộ, hội viên; động viên cán bộ, hội viên phát huy tinh thần “tàn nhưng không phế” phấn đấu rèn luyện, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan ghi nhận và biểu dương những thành tích Hội Người mù Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh: Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho người khuyết tật nói chung và người khiếm thị nói riêng trong tổng thể chính sách về an sinh xã hội. Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI) đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp về an sinh xã hội, trong đó có vấn đề trợ giúp xã hội cho những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được quan tâm đúng mức. Với nhiều chính sách cụ thể, Đảng và Nhà nước đã và sẽ tạo mọi điều kiện để Hội người mù Việt Nam phát triển.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng Huân chương độc lập hạng Nhất cho lãnh đạo
Hội Người mù Việt Nam. (Ảnh: HM)

Phó Chủ tịch nước nêu rõ: Đại hội Hội Người mù Việt Nam lần thứ VIII có thể coi là một trong những mốc đánh dấu sự trưởng thành, lớn mạnh của Hội trong suốt quá trình 43 năm xây dựng và trưởng thành. Với sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước, của các Bộ, ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương và sự sẻ chia của những tấm lòng nhân ái trong nước và bạn bè quốc tế, Hội đã đoàn kết, nhất trí, tương thân, tương ái, nỗ lực thực hiện ngày càng hiệu quả nhiệm vụ chăm lo đời sống vật chất và tinh thần để người mù thực sự được hòa nhập với cộng đồng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Các cấp Hội đã tích cực đổi mới nội dung và hình thức trong công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức gắn với từng bước trang bị, cải tiến thiết bị thân thiện với người mù, nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của người mù. Từ các phong trào đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, không thua kém những người có đôi mắt sáng, có điều kiện thuận lợi trong cuộc sống; những tấm gương đó thực sự tỏa sáng trong cộng đồng xã hội bằng tâm hồn, trái tim, khối óc và những cống hiến của họ.

Phó Chủ tịch nước yêu cầu trong thời gian tới, Hội tiếp tục khắc phục những khó khăn tồn tại, phát huy kết quả đã đạt được, củng cố và phát triển tổ chức Hội trong phạm vi cả nước, có kế hoạch vận động, phát triển hội viên trên những địa bàn đã có tổ chức Hội nhưng còn nhiều người mù chưa tham gia. Cần chủ động, tích cực đổi mới quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, tích cực khai thác các nguồn lực, tập trung xây dựng Hội, các tổ chức cơ sở Hội trở thành ngôi nhà chung ấm áp cho người mù và gia đình họ. Đồng thời, các ngành, các địa phương, các tổ chức đoàn thể cần thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm hơn nữa trong việc giúp đỡ người mù và Hội Người mù Việt Nam.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội và bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Hội Người mù Việt Nam khóa VIII nhiệm kỳ 2012- 2017, gồm 54 ủy viên. Đồng chí Cao Văn Thành được bầu làm Chủ tịch Hội.

Tại Đại hội, Hội người mù Việt Nam đã vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Nguyên Chủ tịch Hội Đào Soát được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; Chủ tịch Hội Cao Văn Thành được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và hai cán bộ Hội được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Dangcongsan.vn