Thứ sáu,  09/12/2022

UBND tỉnh họp trực tuyến: Thảo luận thống nhất về cơ chế chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp thu, ghi nhận những ý kiến của các đại biểu. Đồng thời, đồng chí đề nghị các sở, ngành liên quan điều chỉnh, bổ sung lại bố cục văn bản cho thống nhất để thực hiện thông suốt từ trên xuống dưới. Về nội dung, trên cơ sở từng nhóm giải pháp đã có, các sở, ngành rà soát lại để hoàn chỉnh. Trong đó, nhấn mạnh trong cơ chế điều hành quản lý của UBND tỉnh năm 2013 là tiếp tục tập trung đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn; tập trung cao độ trong xây dựng nông thôn mới, đánh giá lại những xã điểm của tỉnh, huyện xem xã nào có điều kiện hoàn thành các tiêu chí sẽ tập trung đầu tư để hoàn thành trước,… Bên cạnh đó, dịp Tết Nguyên Đán Quý Tỵ đang đến gần, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tiếp tục kiểm tra công tác bình ổn giá, đảm bảo đủ hàng hóa phục vụ nhu cầu nhân dân; đảm bảo phương tiện đi lại và an toàn giao thông cho người dân; tăng cường phòng chống tội phạm; đẩy mạnh công tác phòng chống các hành vi buôn bán, vận chuyển và đốt pháo nổ.

LSO-Ngày 28/12/2012, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến thảo luận cơ chế chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển KTXH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013. Dự hội nghị tại phiên họp trực tuyến của UBND tỉnh, có lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; tại các huyện, thành phố, có các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, thành phố. Đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
Đồng chí Vy Văn Thành phát biểu chỉ đạo hội nghị
Trong công tác chỉ đạo, điều hành năm 2012, UBND tỉnh đã tập trung thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; thực hiện các giải pháp về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; bảo đảm an sinh xã hội…. Nhìn chung, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuy đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng một số mặt vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Trách nhiệm, năng lực của người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế; sự phối hợp công tác giữa các cấp, các ngành chưa đồng bộ, chặt chẽ;…
Trên cơ sở công tác chỉ đạo, điều hành năm 2012, UBND tỉnh đã đưa ra các nhóm giải pháp về điều hành kinh tế xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013. Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố đã tập trung trao đổi, thảo luận để thống nhất về cơ chế chỉ đạo điều hành năm 2013. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm đặt ra là: triển khai nghiêm túc và có hiệu quả các nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013, về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường; tập trung cải thiện môi trường đầu tư để huy động cao nhất các nguồn vốn đầu tư phát triển; thực hiện tốt các cơ chế, chính sách đảm bảo an sinh xã hội, nhất là đối với người có công, người nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội; thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2011-2015; tiếp tục chỉ đạo thực hiện đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh của tuyến xã, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đổi mới phương thức chỉ đạo điều hành. Giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị, ổn định hợp tác cùng phát triển.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp thu, ghi nhận những ý kiến của các đại biểu. Đồng thời, đồng chí đề nghị các sở, ngành liên quan điều chỉnh, bổ sung lại bố cục văn bản cho thống nhất để thực hiện thông suốt từ trên xuống dưới. Về nội dung, trên cơ sở từng nhóm giải pháp đã có, các sở, ngành rà soát lại để hoàn chỉnh. Trong đó, nhấn mạnh trong cơ chế điều hành quản lý của UBND tỉnh năm 2013 là tiếp tục tập trung đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn; tập trung cao độ trong xây dựng nông thôn mới, đánh giá lại những xã điểm của tỉnh, huyện xem xã nào có điều kiện hoàn thành các tiêu chí sẽ tập trung đầu tư để hoàn thành trước,… Bên cạnh đó, dịp Tết Nguyên Đán Quý Tỵ đang đến gần, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tiếp tục kiểm tra công tác bình ổn giá, đảm bảo đủ hàng hóa phục vụ nhu cầu nhân dân; đảm bảo phương tiện đi lại và an toàn giao thông cho người dân; tăng cường phòng chống tội phạm; đẩy mạnh công tác phòng chống các hành vi buôn bán, vận chuyển và đốt pháo nổ.

Đỗ Hoạt