Thứ tư,  08/02/2023

Khai trương Trang tiếng Lào trên Tạp chí Cộng sản Ðiện tử

Sáng 28-12, tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản khai trương Trang tiếng Lào trên Tạp chí Cộng sản Điện tử, phát tin, bài trên trang Solid Net. Dự lễ khai trương, có đồng chí Phen-phăn Loang Ma-ny, Tham tán Công sứ, Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam; đại diện một số ban, ngành T.Ư.Trang tiếng Lào, với các chuyên mục: Thời sự - chính trị; Tiêu điểm; Việt Nam trên đường đổi mới; Nghiên cứu - Trao đổi; Kinh tế-Xã hội; Việt Nam-Lào - Lào-Việt Nam;..., nhằm đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào; góp phần tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong lĩnh vực đối nội, đối ngoại, các vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng CNXH ở Việt Nam. Trang thông tin điện tử Solid Net là sáng kiến tập thể của Cuộc gặp mặt quốc tế các đảng cộng sản và công nhân tại thủ đô A-ten (Hy Lạp), năm 1998, và chính thức hoạt động từ năm 1999,...

Sáng 28-12, tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản khai trương Trang tiếng Lào trên Tạp chí Cộng sản Điện tử, phát tin, bài trên trang Solid Net. Dự lễ khai trương, có đồng chí Phen-phăn Loang Ma-ny, Tham tán Công sứ, Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam; đại diện một số ban, ngành T.Ư.
Trang tiếng Lào, với các chuyên mục: Thời sự – chính trị; Tiêu điểm; Việt Nam trên đường đổi mới; Nghiên cứu – Trao đổi; Kinh tế-Xã hội; Việt Nam-Lào – Lào-Việt Nam;…, nhằm đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào; góp phần tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong lĩnh vực đối nội, đối ngoại, các vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng CNXH ở Việt Nam.
Trang thông tin điện tử Solid Net là sáng kiến tập thể của Cuộc gặp mặt quốc tế các đảng cộng sản và công nhân tại thủ đô A-ten (Hy Lạp), năm 1998, và chính thức hoạt động từ năm 1999, do Đảng Cộng sản Hy Lạp quản trị và điều hành.


Theo Nhandan