Thứ tư,  08/02/2023

Nỗ lực làm tốt công tác tham mưu tổng hợp cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Trong hai ngày 27 và 28-12, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013. Đến dự, có Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam; cùng đại diện lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành của Đảng, Quốc hội, Nhà nước.Năm 2012, Văn phòng Chính phủ (VPCP) đã tích cực, chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, tham mưu tổng hợp trên tất cả các lĩnh vực, thật sự là năm kỷ cương, đổi mới và có nhiều chuyển biến rõ rệt trong hoạt động, phục vụ kịp thời, hiệu quả sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Năm 2013, VPCP nỗ lực tập trung vào các giải pháp: Nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp, chủ động nắm bắt tình hình thực tiễn, kịp thời phát hiện, tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề chiến lược về cơ chế chính sách, tháo gỡ khó khăn vướng mắc về các mặt đời sống kinh tế-xã hội; đẩy nhanh việc tích...

Trong hai ngày 27 và 28-12, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013. Đến dự, có Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam; cùng đại diện lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành của Đảng, Quốc hội, Nhà nước.
Năm 2012, Văn phòng Chính phủ (VPCP) đã tích cực, chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, tham mưu tổng hợp trên tất cả các lĩnh vực, thật sự là năm kỷ cương, đổi mới và có nhiều chuyển biến rõ rệt trong hoạt động, phục vụ kịp thời, hiệu quả sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Năm 2013, VPCP nỗ lực tập trung vào các giải pháp: Nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp, chủ động nắm bắt tình hình thực tiễn, kịp thời phát hiện, tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề chiến lược về cơ chế chính sách, tháo gỡ khó khăn vướng mắc về các mặt đời sống kinh tế-xã hội; đẩy nhanh việc tích hợp thông tin, kết nối dữ liệu các bộ, ngành, địa phương; tăng cường đoàn kết; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, xây dựng VPCP kỷ cương, chuyên nghiệp, tận tụy, trí tuệ, xứng đáng là cơ quan hành chính nhà nước gương mẫu.
Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đạt được trên nhiều mặt công tác trong năm 2012 của VPCP, nhất là công tác tham mưu tổng hợp có chuyển biến lớn, tích cực, bám sát chương trình, nhiệm vụ, kế hoạch, góp phần quan trọng giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng trong chỉ đạo, điều hành đạt các mục tiêu đề ra, đóng góp xứng đáng vào thành tựu chung của đất nước.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2013, VPCP cần xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, làm tốt vai trò cầu nối giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương, xã hội. Phó Thủ tướng đề nghị VPCP cần tiếp tục nghiên cứu, đổi mới phương thức tổ chức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng thực hiện các chương trình, công tác chỉ đạo, điều hành, ban hành cơ chế chính sách, thể chế hóa các chủ trương của Đảng, Quốc hội; tăng cường tính chủ động, trách nhiệm, đề cao kỷ cương, kỷ luật, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị; quan tâm công tác xây dựng, bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, nhân viên VPCP; tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy tính sáng tạo, chủ động trong công việc của từng lãnh đạo, cán bộ, công chức, nhân viên…

Theo Nhandan