Thứ hai,  27/03/2023

Hoạt động của lãnh đạo đảng, nhà nước

Ngày 2-1, đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Bạc Liêu.Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu cho biết: Với mức tăng trưởng hơn 12%, lần đầu tiên thu ngân sách vượt ngưỡng 1.000 tỷ đồng, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển. Một số dự án động lực được khởi công, đẩy nhanh tiến độ; công tác xóa đói, giảm nghèo, phân công đảng viên, đơn vị đỡ đầu hộ nghèo được thực hiện tốt... Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước chưa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Công tác dân vận của chính quyền một số sở, ngành, địa phương trong lãnh đạo, điều hành và quản lý xã hội còn nặng về biện pháp hành chính, xem nhẹ công tác tuyên truyền, vận động và giáo dục thuyết phục. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của...

Ngày 2-1, đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Bạc Liêu.

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu cho biết: Với mức tăng trưởng hơn 12%, lần đầu tiên thu ngân sách vượt ngưỡng 1.000 tỷ đồng, kinh tế – xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển. Một số dự án động lực được khởi công, đẩy nhanh tiến độ; công tác xóa đói, giảm nghèo, phân công đảng viên, đơn vị đỡ đầu hộ nghèo được thực hiện tốt… Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước chưa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Công tác dân vận của chính quyền một số sở, ngành, địa phương trong lãnh đạo, điều hành và quản lý xã hội còn nặng về biện pháp hành chính, xem nhẹ công tác tuyên truyền, vận động và giáo dục thuyết phục. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân còn chậm và kéo dài dẫn đến tình trạng khiếu kiện vượt cấp ở một số nơi.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Hà Thị Khiết ghi nhận những đổi thay của Bạc Liêu từ khi chia tách tỉnh (năm 1997) đến nay, đồng thời chia vui với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bạc Liêu về những thành tựu đã đạt được trong những năm qua, đồng chí Hà Thị Khiết đánh giá cao những kết quả trong công tác dân vận của đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể và lực lượng vũ trang trong tỉnh. Bạc Liêu đã có nhiều sáng tạo, năng động trong công tác này với nhiều mô hình, kinh nghiệm hay. Đồng chí lưu ý, năm 2013, công tác dân vận của tỉnh cần tiếp tục phát huy dân chủ toàn dân để góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Tỉnh cần tiếp tục quan tâm công tác xóa đói, giảm nghèo trong đảng viên, công tác xóa cầu khỉ nông thôn, bảo đảm vệ sinh môi trường nông thôn; nhất là nâng cao chất lượng cuộc sống trong đồng bào dân tộc Khmer.

Cùng ngày, đồng chí Hà Thị Khiết cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà Tết các gia đình liệt sĩ; đại diện trí thức, tôn giáo đồng bào dân tộc Khmer.

Theo Nhandan