Thứ hai,  05/06/2023

Phiên họp lần thứ 3 Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc

Theo tin Bộ Ngoại giao, phiên họp lần thứ 3 Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc đã diễn ra tại Bắc Kinh (Trung Quốc) từ ngày 23 đến 27-12-2012. Phiên họp đánh giá tích cực nỗ lực của cả hai bên trong việc thực hiện Nghị định thư phân giới, cắm mốc; Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc trong năm 2012.Cơ chế của Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền và Đại diện biên giới vận hành thông suốt và hiệu quả. Tình hình khu vực biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc được duy trì ổn định, hợp tác giữa các địa phương biên giới hai bên được tăng cường và đẩy mạnh.Phiên họp bàn phương hướng triển khai công tác quản lý biên giới trong thời gian tới, xác định kế hoạch công tác của Ủy ban liên hợp trong năm 2013 với nhiều nội dung quan trọng như liên quan việc nâng cấp và chính thức mở một...
Theo tin Bộ Ngoại giao, phiên họp lần thứ 3 Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc đã diễn ra tại Bắc Kinh (Trung Quốc) từ ngày 23 đến 27-12-2012. Phiên họp đánh giá tích cực nỗ lực của cả hai bên trong việc thực hiện Nghị định thư phân giới, cắm mốc; Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc trong năm 2012.

Cơ chế của Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền và Đại diện biên giới vận hành thông suốt và hiệu quả. Tình hình khu vực biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc được duy trì ổn định, hợp tác giữa các địa phương biên giới hai bên được tăng cường và đẩy mạnh.

Phiên họp bàn phương hướng triển khai công tác quản lý biên giới trong thời gian tới, xác định kế hoạch công tác của Ủy ban liên hợp trong năm 2013 với nhiều nội dung quan trọng như liên quan việc nâng cấp và chính thức mở một số cửa khẩu; vật đánh dấu đường biên; mẫu thẻ Đại diện, Phó đại diện và Trợ lý đại diện biên giới; cơ chế liên lạc cửa khẩu; phối hợp chặt chẽ trong công tác duy trì và bảo vệ trật tự trị an khu vực biên giới, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, buôn bán phụ nữ trẻ em, buôn lậu ma túy, phạm tội xuyên quốc gia…; tăng cường tuyên truyền giáo dục nhân dân biên giới tôn trọng đường biên, mốc giới. Phiên họp lần thứ 4 Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc sẽ được tổ chức tại Hà Nội trong năm 2013.

Theo Nhandan