Thứ tư,  08/02/2023

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm việc với Ðảng ủy Công an Trung ương

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với cán bộ lãnh đạo Bộ Công an tại buổi làm việc. Ảnh: NGUYỄN KHANG (TTXVN) Ngày 3-1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở" làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương để khảo sát tình hình thực hiện đề án. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án chủ trì buổi làm việc.Các ý kiến tại buổi làm việc khẳng định, Đảng ủy Công an T.Ư và lãnh đạo Bộ Công an đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc quan điểm, chủ trương, giải pháp nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) và Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX), gắn với việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng công an nhân dân (CAND) trong tình hình mới; thực hiện nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, tập trung kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong lực lượng CAND.Đảng ủy Công...

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với cán bộ lãnh đạo Bộ Công an tại buổi làm việc. Ảnh: NGUYỄN KHANG (TTXVN)
Ngày 3-1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở” làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương để khảo sát tình hình thực hiện đề án. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án chủ trì buổi làm việc.
Các ý kiến tại buổi làm việc khẳng định, Đảng ủy Công an T.Ư và lãnh đạo Bộ Công an đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc quan điểm, chủ trương, giải pháp nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) và Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX), gắn với việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng công an nhân dân (CAND) trong tình hình mới; thực hiện nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, tập trung kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong lực lượng CAND.
Đảng ủy Công an T.Ư và lãnh đạo Bộ Công an đã nghiên cứu, đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Bộ Công an theo hướng tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu và hướng về cơ sở; sắp xếp lại tổ chức và hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước trong CAND; tổ chức triển khai mô hình bộ máy mới theo quy định tại Nghị định số 77; từng bước bố trí, luân chuyển đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới; chỉ đạo sửa đổi, bổ sung một số chế độ chính sách lớn liên quan đến cán bộ, chiến sĩ, tạo không khí phấn khởi, động viên cán bộ, chiến sĩ quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Các đại biểu đã nhất trí, về cơ bản chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an là phù hợp. Việc triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới đã tạo định hướng tích cực trong hoạt động nghiệp vụ theo hướng chuyên sâu…
Tuy vậy, quá trình triển khai thực hiện tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ Bộ Công an cũng còn một số khó khăn, vướng mắc trong phân định nhiệm vụ giữa Bộ Công an và một số ngành liên quan. Biên chế, chất lượng đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ và chính sách cán bộ còn những điểm bất cập.
Phát biểu ý kiến chỉ đạo, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Để phát huy kết quả thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa X) và Nghị quyết T.Ư 5 (khóa IX), thời gian tới, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an phải tiếp tục nghiên cứu, đề xuất tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng Công an nhân dân; nâng cao vai trò hiệu lực trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước của lực lượng Công an nhân dân; tiếp tục nghiên cứu để điều chỉnh bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ; nghiên cứu để sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; bổ sung biên chế, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; quan tâm tới chính sách thu hút, động viên đối với lực lượng trực tiếp chiến đấu, đơn vị cơ sở. Tiếp tục kiện toàn lực lượng Công an xã, phường, thị trấn góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.
Kết thúc buổi làm việc, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước và ý kiến của các đồng chí thành viên Đoàn công tác của Trung ương để chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo gửi Trung ương theo quy định, phục vụ cho việc tổng kết Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) và Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) cấp Trung ương…

Theo Nhandan